Strukturfonder i Östra Finland

På Östra Finlands sidor på strukturfondsportalen finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i området Östra Finland. För Östra och Norra Finland har utarbetats en gemensam regional plan som preciserar genomförandet av Finlands riksomfattade strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Den regionala planen beaktar Östra och Norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet, som utgår från landskapen, bottnar i landskapsprogrammen, som stöd för vilka man också har utarbetat genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Södra Savolax betjänar Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax i fråga om ESF- och ERUF-finansiering. Landskapsförbunden betjänar i sina egna landskap gällande ERUF-finansiering.

 

Pohjois-Savossa reagoitiin nopeasti koronarahoituksen tarpeisiin

Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen ylimääräiset rahoitushaut herättivät odotetusti suuren kiinnostuksen. EU-rahoitusta oli haettavana koronapandemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaan ja...

Hae hankkeellesi rahoitusta!

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankehaku päättyi 15.5.2020. Tämän...

Nuoria istumassa ja keskustelemassa.

Etelä-Savossa nuoret energisoivat aluetta

Joulukuussa 2019 pyörähti käyntiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima hanke, E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon....