Etsi uusia kumppaneita ja sisältöä hankeideallesi. Tutustu tällä sivustolla esiteltyihin valmisteilla ja käynnissä oleviin hankkeisiin tai esitä oma ideasi.

Lähetä kuvaus ideastasi tai työstämästäsi aiheesta alla olevaan sähköpostiosoitteeseen ja julkaisemme sen tällä sivulla. Esitä kehittämisideasi tai ongelmasi lyhyesti, kerro mitä erityisesti etsit ja mihin tarvitset apua. Esitykset julkaistaan pdf-tiedostoina ja ovat esillä haluamasi ajan, kuitenkin enintään puoli vuotta julkaisusta.

Käynnissä olevat hankkeet voivat etsiä toteutusvaihtoehtoja tai konkreettisia ratkaisuehdotuksia kohtaamilleen kehittämiskohteille.

Yhteyshenkilö: Sirpa Leikas, s-posti sirpa.leikas(at)ely-keskus.fi

 

Valmisteilla olevat hankkeet

Geologian tutkimuskeskus, Kuopio, Tuotantoympäristöt ja kierrätys tulosyksikkö, digitaaliset tuotteet ja palvelut tulosyksikkö:
Kaivosympäristötiedon digitaalinen työkalu

Luonnonvarakeskus LUKE:
Männyn arvon maksimaalinen hyödyntäminen

Itä-Suomen yliopisto, Sovelletun fysiikan laitos:
Uusia sensoritekniikoita biotalouden jalostusprosessien ja tuotteiden kehittämiseen

Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos:
Uuden sukupolven monitorointiteknologian ja translationaalisen testausalustan kehittäminen skitsofrenian kognitiivisille oireille (MOTECCO)

Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen- ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Olavi Raatikainen ja Reijo Lappalainen:
Haihtuvien yhdisteiden näytteenotto – integroivan nanokeräimen ja analyysimenetelmän kehittäminen bioanalyyttisin sovelluksiin

Itä-Suomen yliopisto, Hammaslääketieteen yksikkö:
3D-tulostuksella kohti kestäviä hammaspaikkoja

University Eastern Finland Biomedicine, Physiology, Kuopio:
Development of a domestic, cost-effective, and passive treadmill desk to reduce sedentary behavior and cardio-metabolic risks of Finnish office workers

Itä-Suomen yliopisto, Biomaterials technology Dept. of Applied Physics & SIB-labs, Olavi Raatikainen ja Arja Kullaa:
Puutisleiden elintarvikesovellukset – suuhygieniaa edistävien puru- ja elintarviketuotteiden kehittäminen 

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Kuopion toimipiste, Sami Siikanen:
EAKR-ATLAS – parempaan energiatehokkuuteen rakennusten automaattisten ilma- ja lämpövuotoselvitysten avulla

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Mikko Utriainen:
Easy user interface approaches to digitalization

Ilmatieteen laitos:
Jäätämismittausten ja -ennusteiden kehittäminen uusiutuvan energiatuotannon ja ilmailun tueksi

 

Käynnissä olevat hankkeet