Nyheter

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Pohjois-Karjalan infotilaisuuden materiaalit

Rakennerahastojen päätöksenteko on alkanut ELY-keskuksessa

ELY-keskuksella on ollut 11.12.2014 lähtien mahdollisuus tehdä päätöksiä ESR ja EAKR- hankkeisiin, jotka on jätetty sille EURA2014 järjestelmän kautta. Kehittämishankepäätöksiä onkin tehty jo kymmenkunta. Vuodenvaihteen aikana, järjestelmien ollessa kiinni, päätöksiä ei tehdä.  Projektipäätösten käsittelyajat pyritään vuoden 2015 aikana lyhentämään 3-4 kuukauteen haun päättymisestä. Ensimmäisten hakujen yhteydessä tähän ei vielä ole pystytty ohjelman käynnistymiseen liittyvien viivästysten vuoksi.

Etelä-Savon ELY-keskuksella on käsittelyssä noin 160 hankehakemusta kolmen maakunnan alueelta.  Kehittämishankkeiden osalta vuosivaltuus ELY-keskuksella on vuonna 2014 29,5 miljoonaa euroa. Hakemuksilla tällä hetkellä haettu summa nousee jo 49 miljoonaan euroon. Kilpailua rahoituksesta on siis jo mukavasti.

Seuraava hakukierros päättyy 16.2.

Seuraava rakennerahasto-ohjelman hakukierros päättyy Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa samaan aikaan 16.2.2015. Hakukierroksella haetaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisellä ylimaakunnallisella teemahaulla puualan ja kaivannaisalan hankkeita. Lisäksi maakunnittain on määriteltynä ESR- ja EAKR painotuksia. Yhteisenä itäsuomalaisena painopisteenä ESR-osiossa on työelämän kehittäminen. Haulla tavoitellaan toimenpiteitä erityisesti pk-yritysten tuottavuuden kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen. Etelä-Savossa painotuksena ovat myös mm. nuorten työllistymisen edistäminen ja kasvualojen koulutuksen tukeminen. Tarkemmin painotukset löytyvät rakennerahastot.fi -sivuston Itä-Suomen osiosta ajankohtaista -palstalta.

Lisätietoa rakennerahasto-ohjelman hakujen sisällöstä saa seuraamalla rakennerahastot.fi sivustoa tai vaikkapa osallistumalla rahoittajien järjestämiin info-tilaisuuksiin. Etelä-Savon tilaisuus järjestetään 15.1.2015 Mikkelissä ja Pohjois-Karjalan tilaisuus on 22.1.2015 Joensuussa. Pohjois-Savossa tilaisuus on jo järjestetty. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua rakennerahastot.fi sivuilta löytyvien ohjeiden avulla.


Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Etelä-Savon infotilaisuuden materiaali

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus kutsuvat hanketoimijat Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -infotilaisuuteen 15.1.2015, jossa kerrotaan uudesta Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta ja maaseudun kehittämisohjelmasta sekä annetaan tärppejä hakemusten laatimiseen.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 8.1.2015 mennessä osoitteessa http://www.lyyti.in/rrinfo.
Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kysymyksiä, joihin toivoisit tilaisuudessa vastattavan.

Tapahtuman ohjelma:

Infotilaisuuden ohjelma (pdf)

Tapahtuman esitykset:

Riitta Koskinen
Juha Pulliainen
Timo Ollila
Pia Pirskanen ja Outi Nieminen
Jukka Kotro
Heli Gynther (De minimis)
Eura2014 mallihakemus

 


EU investoi alueisiin ja kaupunkeihin

Euroopan unioni investoi vuosittain miljoonia euroja työllisyyttä ja talouskasvua edistäviin toimiin, joilla pyritään pienentämään sosiaalisia ja taloudellisia eroja alueiden välillä.

Viiden viime vuoden aikana EU:n koheesiopolitiikan avulla on

  • luotu yli 600 000 työpaikkaa
  • annettu työllistymismahdollisuuksia parantavaa ammatillista koulutusta jopa 15 miljoonalle hengelle
  • osarahoitettu yli 25 000 km autoteitä ja 1 800 km rautateitä
  • saatu puhdasta juomavettä kolmelle miljoonalle uudelle ihmiselle
  • tuettu 200 000:ta pientä ja keskisuurta yritystä
  • investoitu 61 000 tutkimushankkeeseen

Nämä luvut kasvavat edelleen, sillä viiden viime vuoden aikana aloitetut hankkeet tuottavat yhä tulosta. 

Kaiken tämän ovat mahdollistaneet Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto, joiden yhteenlaskettu osuus EU:n talousarviosta on yli kolmasosa.

KATSO VIDEO, jossa kerrotaan tarkemmin, miten nämä investoinnit vauhdittavat talouskasvua eri alueilla ja tuovat helpotusta kansalaisten arkeen.


Eloa -lehti ilmestynyt Etelä-Savossa

Lehti kertoo muun muassa, mitä kuuluu Pieksämäen veturitalleille ja elämänkaarikylälle. Entä miten juomamme vesi pysyy puhtaana myös tulevaisuudessa? Esittelyssä ovat hankkeet, joita maakunta on rahoittanut EU:n rakennehahasto-ohjelmilla.

Lehden julkaisevat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus, jotka rahoittavat EU-rakennerahasto-ohjelmia Etelä-Savossa.


Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen teemahaku puualan ja kaivostoiminnan hankkeiksi

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot sekä rakennerahastosta vastaavat ELY-keskukset käynnistävät ylimaakunnallisen teemahaun puualan- ja kaivostoiminnan hankkeiksi. Teemahakuun liittyviä hakemuksia voidaan jättää viranomaisille normaalin hakukierroksen yhteydessä alkuvuodesta siten, että haku sulkeutuu 16.2.2015.

Toimenpiteet kohdistuvat alueelle, johon kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankkeen ylimaakunnallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa on kumppaneita vähintään kahdesta maakunnasta.

Tukihakemus tulee jättää ensisijaisesti sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii tai jonka alueelle hankkeen päätoimenpiteet kohdistuvat. Tukihakemus tulee jättää sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta.

Ylimaakunnalliseen teemahakuun liittyvät teemapaperit ja hankkeiden valintakriteerit löytyvät alla olevista linkeistä.

Lisätietoa antaa oman toiminta-alueen rahoittava viranomainen.

Linkit:

Teemahaun info- ja verkostoitumistilaisuuden esitykset, Kajaani 8.1.2015:


Uutta boostia Pohjois-Savoon

Biojalostuslaitteisto, koulutuskonepaja, eläinsairaala, lentokonepalosimulaattori, energiatutkimuskeskus...

EU-rahoituksen tulokset Pohjois-Savosta todistavat, että savolainen projekti on sittenkin ainoastaan näkökulmakysymys. Aloittamista vaille fantastinen.

Uudella ohjelmakaudella Kuopion alueella on käytettävissä rakennerahastotukea noin 300 miljoonaa euroa.

Lue lisää Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Savoon -ohjelmaesitteestä

 

 

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR-rahoitusta Kuopion kaupunkialueella

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja kanavoidaan alueiden kehittämiseksi valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä –ohjelman avulla. Rakennerahastokauden 2014-2020 kattavassa ohjelmassa voidaan rahoittaa ns. kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä kaupunkialueilla. Tällaista kehittämistä voidaan tehdä isoissa kaupungeissa ja yli 23 000 asukkaan kuntien keskusta-alueilla. Toimintaan suunnataan ESR -rahoitusta Kuopion keskusta-alueelle n. 300 000 euroa vuodessa. Lisäksi Kuopion kaupunki ja hankkeiden toteuttajat osallistuvat osaltaan toimien rahoittamiseen.

Kuopion kaupunki on laatinut ehdotuksen kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen sisällöksi Kuopiossa. Toiminnan muodot voivat vaihdella, mutta yhteisenä piirteenä on omaehtoinen, alhaalta ylös suuntautuva, kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittämistoiminta.  Lisäksi toiminnan tulee perustua paikallisten toimijoiden yhdessä laatimaan kehittämissuunnitelmaan, jonka päätavoitteina ovat työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksien edistäminen sekä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Rahoitusta koskeva infotilaisuus järjestetään Kuopiossa 7.10. klo 9-11 Kansalaisopistolla (Puistokatu 20) D164-luokka 2.kerros.  Kestävää kasvua ja työtä –ohjelmaan soveltuvien hankkeiden haku on parhaillaan ja se päättyy 31.10.2014. Sopivia hankkeita haetaan myös ensi vuonna, mahdollisesti alkuvuodesta


 

Yrityksen kehittämisavustuksen sähköinen haku käynnistynee aikaisintaan syyskuun alkupuolella

Visar 131-140 av 148 resultat.
Antal per sida 10
av 15