Nyheter

Tuo hanketyö näkyväksi ja avaa ovet yleisölle Eurooppa-päivän kunniaksi 9.5.!

Toukokuun yhdeksäntenä vietetään kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Eurooppa-päivää. Tuo hanketyösi näkyväksi ja avaa ovet yleisölle Eurooppa-päivän kunniaksi 9.5. !

Avoimiin oviin kannustavat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 hankerahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto.

 

 


Hae hankkeellesi rahoitusta!

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankehaut päättyvät 17.5. ja 30.9.2019, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Alla 17.5. päättyvän haun hakukuulutukset:

Yritysten kehittämisavustus

Yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku: yritysrahoitus.

Kaikki hakuajat

Rakennerahasto-ohjelmaan sisältyvät myös ns. valtakunnalliset teemat. Valtakunnalliset ja alueelliset hankehaut: https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat


Itä-Suomen yritysten kehittämiseen 10 miljoonaa euroa

ELY-keskus on aloittanut aktivointikampanjan kasvuun ja vientiin tähtääville yrityksille Itä-Suomessa. Tarkoitus on löytää ja rahoittaa kevään aikana potentiaalisesti kasvavien ja kansainvälistyvien itäsuomalaisten yritysten kehittämishankkeita.

Rahoituksen avulla yritykset voivat kehittää uutta tuotetta tai palvelua, valloittaa uusia markkina-alueita, kehittää tuotantoa tai uudistaa liiketoimintaansa merkittävästi. Hyvin suunniteltu kehittämishanke mahdollistaa yrityksen kasvun onnistuneesti. Lopputuloksena on kasvua ja viivan alle enemmän euroja, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Yrittäjä voi osallistua kampanjaan sivustolla www.puhettarahasta.com/kampanja jossa voi täyttää lyhyen lomakkeen, ja kertoa, mihin käyttäisi rahoitusta. ELY-keskuksen asiantuntija ottaa yhteyttä asiakkaaseen viikon sisällä. Kampanja kestää 27.5.2019 saakka.

Kampanjasumman kulumista pystyy myös seuraamaan reaaliaikaisesti kampanjasivustolla.

Lisätietoa kampanjasta:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 044 246 4670,  kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
ELY-keskuksen yritysasiantuntijat


Kilpailuetua ympäristövastuullisella toiminnalla

Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (KePoSa) -hanke auttoi pohjoissavolaisia pk-yrityksiä kestävän kehityksen edistämisessä liiketoiminnassa, ympäristöasioiden kartoittamisessa sekä ympäristöohjelmien ja -järjestelmien käyttöön ottamisessa.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa yrityksiä vähentämään energian ja materiaalien kulutusta, löytää kustannussäästöjä sekä saavuttaa kilpailuetua ympäristövastuullisella toiminnalla. Tähän tavoitteeseen pyrittiin muun muassa edistämällä johdon ja henkilöstön ympäristöosaamista erilaisilla henkilöstökoulutuksilla ja työpajoilla.

Liiketoiminnallisia hyötyjä

Hankkeessa 12 eri toimialan yritystä tekivät ympäristöasioiden alkukartoituksen, tunnistivat ympäristövaikutuksensa ja laativat niiden pohjalta kehittämissuunnitelmat. Yhdeksän hankkeessa mukana olevaa yritystä rakensi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka myötä yritykset sitoutuvat yritystoiminnan jatkuvaan parantamiseen.

 
  Teho-Posako Oy, kuva: hankkeen loppujulkaisu

Hankkeessa mukana olleet yritykset tunnistivat ja hallitsivat tuottamiaan ympäristöhaittoja sekä päästöjä. Lisäksi ympäristöosaaminen yrityksissä kasvoi, kilpailukyky vahvistui ja toimintatavat tehostuivat. Ennen kaikkea vähähiiliset ja materiaalitehokkaat toimintatavat toivat yrityksille kustannussäästöjä, lisäsivät yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä pienensivät merkittävästi haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän neuvonta- ja auditointipalveluja yrityksille

Myös hankkeen toteutuksesta vastannut Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) vahvisti kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osaamistaan. Sakkyyn syntyi uusia ympäristöteemaisia lisäpalveluita esimerkiksi yritysten kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Savon koulutuskuntayhtymä testasi työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia. Opiskelijat osallistuivat yritysten kehittämistyöhön osana opintojaan. Opiskelijat mm. laativat jätehuollon kartoituksia ja -suunnitelmia, arvioivat riskejä sekä selvittivät kierrätysmahdollisuuksia.

Hankkeen aikana Savon koulutuskuntayhtymä aloitti valtakunnallisen Ekokompassin Pohjois-Savon aluekoordinaattorin neuvonta- ja auditointitehtävät, jotka jatkuvat yrityksille tarjottavana palveluna hankkeen jälkeenkin. Ekokompassi on konkreettisiin toimenpiteisiin ympäristöjärjestelmä ja laadittava ympäristöjärjestelmä räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankkeen avulla saatiin konkreettista tietoa sekä näkemystä työelämän vastuullisuuteen liittyvistä haasteista. Näitä kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään Sakkyn työelämän sekä alueen kehittämis- ja palvelutehtävässä.

Lisätietoja

Hankkeesta sekä sen seurauksena syntyneestä Ekompassi-ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmän tuottamista tuloksista voit lukea hankkeen loppujulkaisusta:

Savon koulutuskuntayhtymä toteutti Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeen Euroopan sosiaalirahaston(ESR) rahoituksella. Rahoituksen myönsi Pohjois-Savon liitto. Kaksivuotinen hanke päättyi vuonna 2018.

Teksti:
EU-koordinaattori Antti Kumpula, Pohjois-Savon liitto, p. 044 714 2682


Osaajat Osaa 2020 -hanke kehittää yritysten tuottavuutta ja johtamista

"Roppakaupalla uusia kehittämiskelpoisia ideoita" ja "Havainnollisti hyvin arjen haasteet ja kehitystarpeet". Tällaista palautetta on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Osaaja osaa 2020 -hanke pohjoiskarjalaisille yrityksille järjestämistään tuottavuuden ja johtamisen valmennuksista. Hanke järjestää mm. Lean-valmennusta, toimitusjohtajakursseja ja vertaiskehittämistä.

Toukokuussa 2018 käynnistynyt Osaajat osaa 2020 -hanke tarjoaa Pohjois-Karjalan maakunnan yrityksille koulutusta ja valmennusta tuottavuuden ja johtamisen kehittämiseen. Toimintamallina on strategialähtöinen kehittämistyö yhdessä yrittäjien ja yritysten johdon kanssa. Tarjolla on valmennuksia yrityksen johdon ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen yksittäisille yrityksille sekä yritysryhmille.

Lean-valmennusta

Vuonna 2018 yrityskohtaisia Lean-ajattelun käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyviä valmennuksia järjestettiin yhteensä seitsemässä pohjoiskarjalaisessa yrityksessä ja näissä on ollut mukana yhteensä 79 henkilöä.

Yritysryhmäkohtaisissa Lean-valmennuksissa on ollut mukana 8:sta eri yrityksestä 22 osallistujaa. Vuoden 2019 alkupuolella on suunnitelmissa kahden muun yritysryhmän valmennus, joista toinen ryhmä on jo täynnä.

Yritysryhmäkohtaisiin Lean-tehdas -valmennuksiin voivat osallistua mikro- ja pienyritykset 1–5 henkilön ryhmissä.

 
  Lean-tehdas -valmennus, Sunprofile Oy tiloissa, kuva: Hannu Räsänen

Joensuulaisen Sunprofile Oy:stä koulutuksiin osallistuneet kurssilaiset kuvasivat kurssin antia seuraavasti:  

"Tämä oli paljon enemmän kuin osasimme odottaa", "Havainnollisti hyvin arjen haasteet omassa toiminnassa ja näin heti kehitystarpeet" ja "Innosti kehittämään, kun näki heti tulokset."

Toimitusjohtajakurssit

Johtamisen kehittämiseen hanke tarjoaa sekä yritysryhmäkohtaisia, että yrityskohtaisia valmennuksia ja koulutuksia.

Vuoden 2018 aikana järjestettiin kaikkiaan kolme pienyritysten toimitusjohtajakurssia. Osallistujia oli 30 eri yrityksen johtotehtävistä.

Toimitusjohtajakoulutuksen aiheina ovat strategia, myynti, rahoitus, tilinpäätösanalyysi, sopimus- ja työoikeus, henkilöstöasiat sekä itsensä ja organisaation johtaminen. Koulutus on toteutettu kuopiolaisen konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy:n organisoimana. Koulutus on tarjonnut osallistujille erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

 
  Johtamisen suunnittelutapaaminen yhdessä Hannu Räsänen Business Joensuu Oy ja Jari Valtonen Industria Oy,
  kuva: Karjalainen arkisto

Kurssilaisten kokemuksista kuvaavat seuraavat kommentit:

"Käytännön läheisyys ja vuorovaikutuksellisuus", "Keskustelut ja osallistava tapa ja kouluttajan asiantuntemus", "Esille tulleita asioita käytiin hieman eri perspektiivistä kuin itse on tottunut miettimään."

Vertaiskehittämistä

Hanke tarjoaa myös vertaiskehittämistä. Benchmarking-matkalla Saksassa viisi yritystä perehtyi digitalisaatioratkaisuihin.

 
  Benchmarking-matka Saksaan, kuva: Hannu Räsänen

Matkan antia kuvaa hyvin Lakan Betonin tietohallintopäällikkö Marko Soikkelin näkemys: "Ennen matkaa hieman arvelutti matkasta saatava anti, mutta jälkeenpäin voin sanoa, että tästähän jäi käteen roppakaupalla uusia toteuttamiskelpoisia ideoita. Lisäksi tietyllä tavalla lohdullista oli nähdä sekin, että ei meillä täällä Suomessakaan lopulta ole mitään häpeämistä – monessa asiassa pikemminkin voisivat saksalaiset tulla ottamaan oppia."

Näiden ja monien muiden kommenttien saattelemana on hyvä jatkaa ja viedä eteenpäin osaamisen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä vuoden 2020 huhtikuun loppuun, toteaa yritysasiantuntija Hannu Räsänen Business Joensuu Oy:stä.

Linkki:
Hankekuvaus Osaajat osaa 2020 -hanke (www.eura2014.fi)

Lisätietoja:
Yritysasiantuntija Hannu Räsänen, Osaajat osaa 2020 -hanke, Business Joensuu Oy, Liiketoiminnan Kasvu ja Kehityspalvelut, hannu.rasanen(at)businessjoensuu.fi


Rahoitusta haettiin maakunnalliseen kehittämiseen sekä yritystoiminnan kasvun ja työllisyyden tukemiseen

Helmikuun puolivälissä päättynyt Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehaku tuotti 79 hakemusta, joilla tukea haettiin yli 37 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin kaikkiaan 22 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 8,3 miljoonaa euroa. Suurin osa hakemuksista liittyi puhtaaseen veteen ja ympäristöturvallisuuteen, sekä muihin älykkään erikoistumisen strategiaan pohjautuvien teemojen maakunnalliseen kehittämiseen. Tukea haettiin myös alueen vetovoiman ja aseman vahvistamiseen matkailualueena, Saimaa -brändiä ja kulttuurin roolia korostaen Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -päähanketta valmistelemalla. Muutama hakemus tuli myös alueellisen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvaan EAKR-hankehakuun jätettiin 5.10.2018–15.2.2019 välisenä aikana 10 rahoitushakemusta, joilla tukea haettiin 5,8 miljoonan euroa. Rahoitusta haettiin mm. yritysten kannalta merkittävien liikenneverkkojen kehittämiseen, Saimaan vesiliikenteen kehittämiseen, matkailualan yritysten osaamisen kehittämiseen, hyvinvointialan yritystoiminnan arvoverkkojen selvittämiseen, teknologian käytön kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä maarakennus- ja kaivosalan opetusteknologian investointeihin. Hakijoita kannustetaan hakemaan rahoitusta erityisesti 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen -erityistavoitteesta.

Pohjois-Savon liitolta haettiin tukea 5,2 miljoonaa euroa yhteensä 8 hankkeeseen, joiden kokonaiskustannukset ovat 7,0 miljoonaa euroa. Hakemusten sisältöinä oli kansainvälisen matkailun sekä kiertotalouden edistäminen, mikroyritysten kasvun tukeminen, uusien kasvintuotantomenetelmien kehittäminen ja terveellisen rakentamisen innovaatiot. Lisäksi haettiin tukea oppilaitosten infrahankintoihin ja liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen. 

ELY-keskukseen jätettiin 39 hakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 18 miljoonaa euroa. EAKR-hakemuksia oli neljä kappaletta ja loput ESR-hakemuksia. Viisi hakemusta oli useamman maakunnan yhteisiä. Hakemuksia kohdistui erityisesti työllisyyden ja osaamisen kehittämiseen. Joukossa on isoja hankkeita, joilla tavoitellaan merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen erityisesti Joensuun ja Kuopion alueilla. Mukaan mahtuu myös paljon pieniä hankkeita ja hankkeita joilla valmistellaan isompia kokonaisuuksia. Hakijoina on ilahduttavan laaja joukko erilaisia toimijoita.

Seuraavaan rahoitushakuun hakemukset viimeistään 17.5.2019

 Itä-Suomessa seuraava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaku (EAKR ja ESR) päättyy 17.5., pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 542 6140
EU-hankekoordinaattori Ulla-Riitta Pölönen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p. 050 911 0355
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, p. 044 7142637
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6695

 


Pohjois-Savon kärkiteemojen kehittämistyö esillä


Rahoituksen ennätysvuosi - ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa

Vuosi 2018 oli ennätysvilkas kehittämisrahoituksen kysynnän ja myönnön suhteen Itä-Suomessa. ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa, josta yrityksiin yli 56 miljoonaa euroa ja ESR- ja EAKR kehittämishankkeisiin vajaat 28 miljoonaa euroa.

Kehittämisrahoituksella kasvua yrityksiin

Yrityksille suunnatulla yli 56 miljoonan euron rahoituksella myötävaikutettiin arviolta yli 170 miljoonan euron kehittämisinvestointien käynnistymiseen, noin 1150 uuden työpaikan syntymiseen, yli 350 miljoonan euron uuden liikevaihdon syntymiseen. Lisäksi rahoituksella arvioidaan saatavan noin 150 miljoonan euron lisäys vientiin.

Yrityksille myönnetystä 56 miljoonan euron rahoituksesta noin 42 miljoonaa euroa rahoitettiin rakennerahasto-ohjelmasta ja noin 12,2 miljoonaa euroa maaseutuohjelmasta.

Yrityksille asiantuntija-apua kehittämispalveluilla

Yritysten kehittämisrahoituksen lisäksi ELY-keskus myönsi vuonna 2018 Itä-Suomen alueella yrityksille ennätyksellisen paljon rahoitusta Yritysten kehittämispalveluiden hankintaan. Kehittämispalveluiden hankintaan myönnettiin avustusta yli 400 yritykselle yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen nähden.

Yritykset luottavat tulevaan

ELY-keskuksen tekemissä rahoituspäätöksissä 70 %:ssa rahoitettiin vähähiilisyyttä edistävää tuotantoa tai toimintoja.

- Yritykset luottavat Itä-Suomessa tulevaan ja kehittävät kilpailukykyään ja markkina-asemaansa innovaatiotoiminnalla ja investoinneilla. Kilpailukyvyn kehityksessä merkittävä rooli näyttää olevan patenteilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla sekä vähähiilisyydellä, joka on myös yksi merkittävä EU-alueen strateginen tavoite, iloitsee yksikön päällikkö Kalevi Pölönen

ESR-rahoitteiset kehittämishankkeet vaikuttivat työllisyyteen ja paransivat työvoiman osaamista

ELY-keskus myönsi Itä-Suomeen ESR- ja EAKR kehittämisrahoitusta yhteensä 27,6 miljoonaa euroa. Käynnistyneistä hankkeista, merkittävä osa, suuntautui työllisyyden tukemiseen, osaamisen kehittämiseen (digitalisaatiotaidot ja kansainvälistyminen) ja nuorten työllistämiseen. Merkille pantavaa oli se, että pk-yritykset osallistuivat aktiivisesti sellaisiin hankkeisiin, jossa toimenpiteet oli suunniteltu osittain tai merkittävältä osiltaan yrityskohtaisiksi.

Itä-Suomessa on käynnissä yhteensä 228 ESR-hanketta, joihin osallistuu yli 42000 henkilöä. Rahoitusta noihin käynnissä oleviin hankkeisiin on myönnetty yhteensä 80 miljoonaa euroa vuosina 2015-2018

- Vuonna 2019 tavoitteena on tukea ESR rahoituksella erityisesti maakuntien työllisyystavoitteita ja saada avautuviin työpaikkoihin osaavia tekijöitä. ESR-toimiin osallistumista tulisi kannustaa lukemalla se osaksi henkilön aktiivisuustoimia, ehdottaa rahoituspäällikkö Timo Ollila.

Linkit:
Maaseuturahasto, yritysrahoitus tulokset vuonna 2018 Itä-Suomessa
Yritysrahoituksen tulokset vuonna 2018 Itä-Suomessa
 

Lisätietoa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 040 843 1009
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi, p. 0400 853 075
Ylijohtaja Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi, p. 0400 671 469
Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, kari.virranta(at)ely-keskus.fi, p. 0400 371 094


Ota kantaa!

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää sidosryhmiä, kumppaneita ja EU-rahoituksen hyödynsaajia ottamaan kantaa keskeisiin toimintaympäristön haasteisiin rakennerahastoissa uudella ohjelmakaudella 2021–2027. Palautetta hyödynnetään ohjelmakauden valmistelussa. Kyselyyn voi vastata 18.1.2019 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä maakunnan liittojen ja ELY-keskusten, ministeriöiden ja järjestöjen kanssa seuraavaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kauden 2021-2027 ohjelmatyötä.

Valmistelussa on kartoitettu toimintaympäristön haasteita elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä, vähähiilisen talouden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, saavutettavuudessa ja liikenteessä, työllisyydessä ja osaamisessa sekä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja köyhyyden torjumisessa.

Ota kantaa vastaamalla kyselyyn

TEM pyytää sidosryhmiä, kumppaneita ja EU-rahoituksen hyödynsaajia ottamaan kantaa keskeisiin haasteisiin Otakantaa.fi kyselyssä. Palautetta hyödynnetään ohjelmakauden valmistelussa. Kyselyyn voi vastata 18.1.2019 asti.

Linkki kyselyyn: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/317/osallistuminen/628/kysely/

Välitä viestiä eteenpäin

Välitä viestiä eteenpäin ja käytä viesteissä tunnisteita: #uusikausi2021, #rakennerahastot, @Rakennerahastot.fi

Kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvu ja työtä ohjelmaa, jonka kokonaisbudjetti on noin 2,6 miljardia euroa.

Lisätietoja rakennerahastotoiminnasta rakennerahastot.fi


Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö valmistui EAKR-rahoituksella

Tavoitteena ´Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö´ -hankkeessa oli rakentaa ja kehittää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Riveria Valtimon koulutusyksikölle metsätraktorinkäytön simulaatioharjoitusalue: metsätraktorin käytönopetus- ja opiskeluympäristö.

Harjoittelukenttä simulaattoriharjoitteluun ja harjoitusten valvontaan valvomorakennus

Investointihankkeella saimme rakennettua uuden harjoittelukentän kahdelle metsätraktorisimulaattorille ja yhdelle puuautosimulaattorille ja opetuksen tarpeita varten Valvomorakennuksen. Nämä kenttäsimulaattorit saavat käyttövoiman isoista sähkömoottoreista, mistä syystä rakentaminen sisälsi myös sähkön syöttöön tarvittavat isot muutostoimet oppilaitoksen tontilla. 


Ajoharjoittelurata ja harjoittelukenttä

Valvomo on paikka, jossa opettajalla on hyvät olosuhteet valvoa kentällä tapahtuvien harjoituksen turvallisuutta ja laatua. Valvomossa on myös tila opiskelijoille, missä he voivat lukea harjoitusten ohjeistuksia ennen harjoitusta ja harjoituksen jälkeen analysoida suorituksen. Kenttäsimulaattorit mittaavat koko ajan opiskelijan työskentelyä ja suorituksen jälkeen opiskelija saa raportin tehtävän onnistumisesta. Tehtävä voidaan myös videoida suorituksen jälkeen tapahtuvaa analysointia varten.


Valvomorakennus ja simulaattori


Harjoittelukalustoa

Harjoituksesta koostetaan yhteenveto, jonka perusteella opiskelija arvioi omaa suoritustaan ja osaamisensa kehittymistä itse ja/tai saa siihen opettajalta palautetta. Palautetta varten kerättävällä aineistolla ja raportilla pyritään automatisoimaan opettajan välittömän läsnäolon tarve. Lopuksi opiskelija ja opettaja tekevät yhdessä suunnitelman osaamisen kehittämiseksi seuraavissa harjoituksissa, jotka voidaan suorittaa virtuaali- ja/tai kenttäsimulaattorilla.

Opiskelijat ja opettajat hyvin tyytyväisiä uuteen opiskeluympäristöön

Opettajien työympäristö parani uuden valvomon myötä oleellisesti verrattuna aikaisempaan. Tähän asti opettajat ovat valvoneet ja opastaneet opiskelijoita ulkona seisten radiopuhelimen välityksellä. Nyt valvomotornista on erittäin hyvä näkymä koko harjoituskentälle, mikä lisää turvallisuutta ja antaa opettajalle mahdollisuuden antaa palautetta paremmin. Myös se että, opettajan paikka on nyt valvomon sisällä eikä räntäsateessa, motivoi opettajaa työssään.

Myös opiskelijat ovat olleet mielissään uusista kenttäsimulaattoreista. Koska kentällä olevat koneet ovat uusia ja sisältävät viimeisintä tekniikkaa, ovat kenttäsimulaattorit olleet mieluisa lisä oppilaitoksen konekalustoon. Heti avajaisten jälkeen kenttäsimulaattorit ovat olleet lähes jatkuvassa käytössä. 

Ohjuri-sovelluksella seurataan maastoharjoituksen sujumista

Kun opiskelijan taitotaso on kehittynyt riittävän hyväksi, voidaan siirtyä maasto-opetukseen harjoitustyömaalle. Harjoitustyömaalla voidaan harjoittelua seurata ja tukea "ohjuri"-sovelluksella johtoautosta käsin. Ohjuri-sovelluksen käyttöä jatketaan myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Teksti ja kuvat:
Lehtori Ville Ovaskainen, Riveria

Lisätietoja Eura2014-tietopalvelussa:
Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö EAKR-hanke ja Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen ESR-hanke


Visar 11-20 av 137 resultat.
Antal per sida 10
av 14