Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 4/2016

Hankehaut

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden hakuajat päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Seuraava rahoitushaku päättyy Itä-Suomessa 17.2.2017 (EAKR- ja ESR-hankkeet).

Lue hankehauista tarkemmin hakukuulutuksista:

Yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku.

Kaikki hakuajat

Rakennerahasto-ohjelmaan sisältyvät myös ns. valtakunnalliset teemat, tutustu avoinna oleviin alueellisiin ja valtakunnallisiin hakuihin täällä: https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat 

 

Maakuntauudistus muuttaa rakennerahastojen hallintoa

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Samoin pelastustoimi ja ensihoito uudistuvat. Suomen julkinen hallinto järjestetään jatkossa kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Aluekehittämisestä vastaavat maakunnat ja valtio. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta.

Lue lisää

 

Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta

JOSEK Oy ja Pohjois-Karjalan kauppakamari toteuttivat "Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta" EAKR-kertakorvaushankkeen. Kymmenen kuukautta kestäneessä hankkeessa autettiin monipuolisin ja konkreettisin toimenpitein yrityksiä venäjänkielisille markkinoille pääsyssä.  

Hankkeen päätavoitteena oli pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Venäjällä ja venäjänkielisillä uusilla alueilla. Tavoitteeseen pyrittiin tukemalla Pohjois-Karjalan vienti- ja tuontiyrityksiä Venäjän markkinoilla, tiivistämällä itäsuomalaisten yritysten keskinäistä yhteistyötä venäjänkielisillä markkinoilla sekä etsimällä uusia kohdemarkkinoita itäsuomalaisille yrityksille Kazakstanista ja Valko-Venäjältä.

Lue lisää

 

Rakennerahastot luomassa tulevaisuuden asumisen vaatimuksia palvelevaa kehitysympäristöä

Mikkelin ammattikorkeakoulussa koulutetaan talotekniikan insinöörejä energiatehokkuuden ja LVI-tekniikan ammattilaisiksi.  Koulutuksen tiivis yhteistyö yritysten kanssa ja aktiivinen tutkimustoiminta pitävät koulutuksen ajanmukaisena ja antavat opiskelijoille hyvät työllistymismahdollisuudet. Rakennerahaston tuki ammattikorkeakoulun tutkimukselle ja talotekniikan toiminnan kehittämiselle on erittäin tärkeä.

Lue lisää

 

Toimintalinja 5:n hankkeet: Kykyviisari 2.0 käyttöön - päivitetty versio julkaistu

Työikäisien käyttöön tarkoitetusta työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä Kykyviisarista on otettu käyttöön uusi versio
- Kykyviisari 2.0. Koko kyselyä yhdistää kannustavuus, selkeys, helppo tulkittavuus ja ratkaisukeskeisyys. Kyselyyn vastaaja saa kokonaisvaltaisesti tietoa omasta työ-ja toimintakyvystään ja tarvittaessa ratkaisuja tilanteen muuttamiseksi.

Lue lisää

 

Vahva vesiosaamisen keskittymä luotu Pohjois-Savoon rakennerahastovarojen tukemana

Kuopion tiedepuisto muodostaa monialaisen osaamiskeskittymän vesiturvallisuuteen ja kaivosvesiosaamiseen liittyen. Siellä sijaitsevat Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Itä-Suomen yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Vesi ja terveys -yksikkö, Itä-Suomen yliopiston (UEF) ympäristötieteen sekä soveltavan fysiikan ja vesikemian tutkimusryhmät sekä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n vesialan yhteiskäyttölaboratorio koelaitteistoineen. Organisaatiot ovat tehneet kiinteää yhteistyötä jo useiden vuosien ajan lukuisissa soveltavan tutkimuksen hankkeissa ja yritysten suorissa tuotekehitystoimeksiannoissa uusien vesialan innovaatioiden kehittämiseksi. Veden prosessit on yksi Pohjois-Savon kehittämisen kärjistä ja älykkään erikoistumisen aloista. Alaa on tuettu merkittävästi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

Lue lisää

 

Rakennerahastot tukemassa eteläsavolaista vesiosaamista

Etelä-Savossa on vesitutkimuksen kansainvälistä huippututkimusta erikoisalana vesien puhdistus ja vesiteknologia sekä ympäristöteknologian osaamista sekä koulutusta. Vesiosaamisen kokonaisuuden muodostavat veden käsittelyteknologioihin keskittyneet yritykset, Mikkelissä sijaitseva Lappeenrannan teknillisen yliopiston Vihreän kemian laboratorio sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -painoala.

Lue lisää

____________________________________________________________________________

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastojen Itä-Suomen uutiskirjettä toimittavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

> Rakennerahastot myös Facebookissa. Tykkää sivusta Yritys- ja hankerahoitus Itä-Suomi!

> Itä-Suomen sivut rakennerahastot.fi-verkkopalvelu

> Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Itä-Suomessa:


Seuraava uutiskirje ilmestyy helmi-maaliskuussa 2017.

 

Menestyksekästä loppuvuotta ja mukavaa joulunodotusaikaa!