Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2017

Itä-Suomen hankehaku tuotti runsaasti hakemuksia

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi 17.2.2017. Itä-Suomen alueen maakuntaliitoille ja Etelä-Savon ELY-keskukselle jätettiin kaikkiaan 64 kehittämishankehakemusta, joista 37 kohdistui Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja 27 Euroopan sosiaalirahastoon (ESR). EAKR-tukea haettiin yhteensä 12,1 miljoonaa euroa ja ESR-tukea 5,8 miljoonaa euroa. Maakuntaliitot ja ELY-keskus tekevät päätöksiä tuen saajista kevään kuluessa. Lue lisää

 

Etelä-Savossa käynnissä aihehaku 17.3.2017 asti

Etelä-Savon uusi maakuntastrategia Puhtaasti paras! – Etelä-Savo Saimaan maakunta 2030 on valmistunut. Strategian kärkiä ovat vesi, metsä ja ruoka. Näille kärkivalinnoille maakunta rakentaa tulevaisuuden kasvun. Osana strategian toteuttamista Etelä-Savossa on käynnissä EU-ideahaku/aihehaku.

Ideahaulla tavoitellaan uusia innovatiivisia ja yrityslähtöisiä avauksia liittyen strategian kärkien mukaisiin tavoitteisiin. Parhaat ideat valitaan jatkoon, ja niiden on mahdollista hakea rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta tai Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitusinstrumentista. Jatkoon päässeitä ideoita varten Etelä-Savossa järjestetään ylimääräinen EU-hankehaku toukokuussa 2017.
Lue lisää

 

ESR 60 vuotta: Investointeja ihmisiin

Euroopan sosiaalirahasto ESR täyttää pyöreät 60 vuotta. ESR:n tuella on saatu Suomen EU jäsenyyden aikana kehitettyä työllisyysratkaisuja ja yritysten kilpailukykyä. Sadat tuhannet ihmiset ja kymmenet tuhannet yritykset ja työpaikat ovat olleet tavalla tai toisella osallisena ESR-hankkeissa. Viimeisen parin vuoden aikana itäsuomessa ESR hankkeisiin on osallistunut yli 15 000 ihmistä. On tehty investointeja ihmisiin. Tällä teemalla ESR:n juhlavuotta vietetään monissa tapahtumissa.
Lue lisää
 

Early Warning -asiantuntijapalvelu auttaa Itä-Suomen mikro- ja pk-yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa

Yleinen Teollisuusliitto YTL on luomassa Suomeen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella Early Warning -palvelun mikro- ja pk-yrityksille. Palvelulla talousvaikeuksissa oleva yrittäjä saa neuvontaa ja apua asiantuntijaverkostolta. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään turhat toiminnan lopettamiset tai yrityksen joutuminen konkurssiin ja näin pelastamaan yritystoiminnan jatkuminen ja työpaikat. Tavoitteena on auttaa ja helpottaa yrittäjiä pääsemään takaisin kannattavaan liiketoimintaan. Tanskassa tällaisella palvelulla on pystytty auttamaan vajaassa kymmenessä vuodessa noin 3 000 yrittäjää ja yritystä.
Lue lisää

 

Rakennerahastoista tukea Itä-Suomen metsäopetuksen kehittämiseen

Itä-Suomi on yksi valtakunnan keskeisimmistä puuntuotantoalueista. Alueelle ja lähiympäristöön ollaan tekemässä merkittäviä investointeja, jotka kasvattavat huomattavasti puun käyttöä. Metsä, sen jalosteet ja tuotantoketjut ovat myös kaikkien kolmen Itä-Suomen maakunnan keskeisimpiä älykkään erikoistumisen kärkiä. Arvoketjun hyödyntäminen edellyttää vahvaa metsäsektorin koulutusta ja kehittämistä.
Lue lisää

 

Miten syntyi SMErec? – Karelia-ammattikorkeakoulun kokemuksia ESR:n koordinoidusta kansainvälisestä hankeyhteistyöhausta

Viime ystävänpäivänä juhlittiin uudenlaisen Euroopan sosiaalisrahastosta rahoitetun rekrytointiosaamiseen liittyvän kansainvälisen yhteistyön alkua Joensuussa. Mutta miten kaikki oikeastaan alkoikaan?

Huhtikuussa 2016 me Karelia-ammattikorkeakoulussa vastaanotimme sähköpostia HoGent- kumppanikorkeakoulustamme Belgiasta. Meiltä tiedusteltiin henkilöstön rekrytointiin liittyvällä hankeaihiolla, olemmeko kiinnostuneita EU:n ensimmäisestä koordinoidusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kansainvälisestä hankeyhteistyöhausta.
Lue lisää

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia

20.3. klo 12.00–15.15 Tukea kansainvälistymiseen EU:n rahoituskanavista ja verkostoista -infotilaisuus, Kuopio

Tervetuloa iltapäivä-infoon, jonka tavoitteena on antaa yleiskuva valikoiduista EU:n rahoitusohjelmista ja verkostoista. Lisäksi tuodaan esille käytännön kokemuksia hyvän hakemuksen eväiksi. Infon lopuksi on varattu aikaa keskusteluille asiantuntijoiden kanssa hankeideoista.

Lisätietoja ja tilaisuuden ohjelma: Pohjois-Savon liiton verkkosivu

 

10.5.2017 klo 12.30 Sosiaalisen median viestintä – koulutus hankkeille, Kuopio

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkistetaan maaliskuun aikana osoitteessa www.rakennerahastot.fi/ita-suomi

________________________________________________________________________________________

Muuta ajankohtaista

> Rakennerahastot myös Facebookissa Yritys- ja hankerahoitus Itä-Suomi!.  Tykkää sivusta!

> Hakuajat Itä-Suomessa

> Rakennerahastot.fi > Itä-Suomi -verkkopalvelu

> Rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Itä-Suomessa:


Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastojen Itä-Suomen uutiskirjettä toimittavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Seuraava uutiskirje ilmestyy toukokuussa 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.