Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 4/2017


Hankehaut 2018

Vuonna 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hakujen päättymispäivät Itä-Suomessa ovat 16.2., 11.5. ja 28.9.2018, pois lukien Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.
Lue lisää

 


Pohjois-Savossa tarvitaan lisää rohkeita kehittämisavauksia
– rakennerahastotukea haettavana

Pohjois-Savolla menee monella talouden mittarilla mitattuna hyvin, mutta silti kehittämishaasteita riittää.
– Maakunnassa käytettävissä olevia rakennerahasto-ohjelman varoja tulee suunnata aiempaa enemmän hankkeisiin, joilla lisätään asukkaiden ja yritysten näkökulmasta alueen pito- ja vetovoimaa, toteaa aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.
Lue lisää

 


Tavoitteena vähähiilisempi yhteiskunta

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille ja hakemuksia toivotaan myös meneillään olevaan hakuun. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamissa hankkeissa vähähiilisyyttä on lähestytty erilaisista näkökulmista.
Lue lisää
Bioenergiaosaamista Pohjois-Karjalasta Jordaniaan

Pohjoiskarjalaisille yrityksille on avautumassa uusia mielenkiintoisia väyliä Lähi-Itään. Karelia-ammattikorkeakoulu koordinoi kaksivuotista FINPETRA-hanketta, jossa korkea-koulun verkostoja hyödynnetään vähähiilisten teknologioiden ja innovaatioiden vienti-mahdollisuuksiin. Ensimmäinen yhteistyön kohdealue on Jordania, jossa kiinnostus bio-energian, aurinkoenergian ja jätehuollon ratkaisuja kohtaan on ollut suurta. Viimeisin kenttämatka Ammaniin tehtiin marraskuussa 2017.
Lue lisää


 


Pohjois-Savo panostaa vähähiilisyyden edistämiseen

EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille. Kansallisessa vertailussa Pohjois-Savo on tällä hetkellä tavoitteen saavuttamisessa ykkössijalla. Asian tärkeyttä on tuotu aktiivisesti esille potentiaalisille kehittäjätahoille ohjelmakauden alusta saakka. Tähän mennessä Pohjois-Savon liitto on osarahoittanut 26 ja ELY-keskus kuutta teeman kehittämis- tai investointihanketta julkisille toimijoille.
Lue lisää
Kaupungin asukkaiden tarpeista kumpuavaa toimintaa

Ihmiset ovat tulleet kohdatuiksi, kuulluiksi ja näkyviksi. Moni on päässyt koulutukseen, jatkanut kesken jääneitä opintoja, työllistynyt, parantanut työhakutaitojaan, muuttanut ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan, saanut uusia ystäviä ja parantanut omaa toimintaympäristöään - tätä kaikkea on saatu aikaan kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeissa Itä-Suomessa. ELY-keskus rahoittaa näitä hankkeita Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahastosta.
Lue lisää


 


Yrittäjille tarjolla monipuoliset rahoitus- ja kehittämispalvelut ELY-keskuksesta

Kevään ja kesän aikana ELY-keskukselle tuli monelta suunnalta viestiä, että yrityksillä olisi kasvuhaluja, kunhan kehittämisen rahoitukseen löytyisi ratkaisuja. Kevään 2017 pk-yritysbarometrin tuloksista kävi myös ilmi, että pk-yritysten rahoituksessa on edelleen pullonkauloja. Ilmeni myös, etteivät yritykset tunne ELY-keskuksen rahoitus- ja kehittämispalveluja riittävän hyvin. ELY-keskuksessa päätettiin ottaa härkää sarvista ja käynnistimme kampanjan, jolla haluamme vauhdittaa pk-yritysten kasvuun ja vientiin tähtäävien hankkeiden käynnistymistä.
Lue lisää


 


Totta-hankkeessa päivitetään kuntien työllisyyden kokonaisvastuuta

ESR-rahoitteisen Totta -hankkeen tavoitteena on uudistaa Juvan, Sulkavan, Rantasalmen ja Puumalan kuntien työllistämisen palvelurakenteita, työllisyyspalveluita ja yritysyhteistyötä. Kunnat ovat lähteneet aktiivisesti muuttamaan oman kuntansa toimintoja ottamalla hanketyön avuksi kunnan rakenteiden uudistamisessa. Hanke pyrkii vaikuttamaan osaavan työvoiman saatavuuteen hakemalla osaavia työntekijöitä yritysten tarpeisiin.
Lue lisää


 


PATU-hanke kehitti mikro- ja pienyritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä

Pohjois-Karjalan alueen mikro- ja pienyritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä petrattiin Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kaksivuotisessa Parempaa Tuottavuutta -kehittämishankkeessa. Yrityksissä kehitettiin johtamistaitoja, työhyvinvointia ja toimintatapoja. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.
Lue lisää


---------------------------------------------------------------------------------------------
Ajankohtaista

> Rakennerahastot Facebookissa Yritys- ja hankerahoitus Itä-Suomi  Tykkää sivusta!

> Hakuajat Itä-Suomessa

> Rakennerahastot.fi > Itä-Suomi -verkkopalvelu (www.rakennerahastot.fi >valitse alue: Itä-Suomi)

> Rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Itä-Suomessa:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastojen Itä-Suomen uutiskirjettä toimittavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Seuraava Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy helmikuussa 2018.

 

Onnea satavuotias Suomi!