Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 2/2018


Itä-Suomessa on kehittämisintoa -  rahoitusta haettiin runsaasti

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi 11.5.2018 (EAKR ja ESR). Kaikkiaan saapui 87 hakemusta ja niissä haettiin tukea 33 miljoonaa euroa.
Lue lisää.

 


Ammatillinen koulutus uusille urille

Ammatillisen koulutuksen vuodenvaihteessa voimaan astunut lakiuudistus haastaa koulutuksenjärjestäjät tarkastelemaan toimintojaan asiakaslähtöisesti, ja yksilöllisten opintopolkujen merkitys korostuu entisestään. Yhtenä keskeisenä sisältönä koulutusreformissa on tiivistää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja parantaa työvoiman saatavuutta työpaikoilla oppimisen mahdollisuuksia lisäämällä. ESR-rahoitteinen Työpaikalla tapahtuu -hanke on ollut Savon ammattiopistolle iso ponnistus kohti tulevaa.
Lue lisää.

 


Simulaattoreilla osaamista käytäntöön

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee lisätä ja uudistaa. Tämä vaatii koulutuksen järjestäjiltä uusien toimintamallien luomista yhteistyössä työelämän ja sidosryhmien kanssa. Töihin - Metsä- ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista metsä- ja logistiikka-aloilla.
Lue lisää. 

 


Joensuun kaupungin ja Joensuun Tiedepuiston koordinoima koulutusvientiklusteria käynnistävä hanke on loppusuoralla

Koulutusvientiklusterin käynnistäminen -hanke (1.8.2016–31.7.2018) on pyrkinyt ensisijaisesti kokoamaan paikallisen koulutusosaamisen klusterin toimijoita yhteen sekä aloittamaan klusterin toimijoiden yhteisen koulutusvientityön kansainvälisille kumppaneille. Vaikka monilla paikallisilla koulutustoimijoilla on ollut vuosien mittaan pienimuotoista kansainvälisen koulutusosaamisen liiketoimintaa, on kansainvälisillä markkinoilla tehokkaampaa tarjota laajemman ekosysteemin palveluja yhdessä.
Lue lisää.

 


Puhetta rahasta -blogi tekee yritysrahoitusta tutuksi - tutustu!

Mietityttääkö yritysrahoitus? ELY-keskus on avannut rahoituksesta kertovan, puhetta rahasta-blogin, jossa avataan julkisen rahoituksen kiemuroita. https://puhettarahasta.com/
Lue lisää.
 Hankkeilla tarvetta digitaalisen markkinoinnin opeille

Itäsuomalaisessa yhteistyössä järjestettiin toisena vuonna peräkkäin EU-hankkeille viestinnän koulutusta. Tällä kertaa teemana oli digitaalinen markkinointi.
Lue lisää.
EU:n monivuotinen rahoituskehys - vaikutukset Itä-Suomeen

Euroopan komissio esitteli vapun jälkeen 2.5.2018 ehdotuksensa Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MFF = multiannual financial framework) vuosille 2021–2027. Huolimatta Iso-Britannian EU-erosta budjetin ehdotetaan nousevan.
Lue lisää.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yritysrahoitus

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta myös yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Yritysten kehittämis- ja investointirahoitus tulee pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hae rahoitusta, käynnissä on jatkuva haku.
Lisätietoja yritysrahoituksesta ja sen hakemisesta rakennerahasto.fi-verkkosivuston Yritysrahoitus-sivustolta.

Syksyllä käynnistämme yrityksille rahoituksen erityishaun - seuraa uutisointiamme!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista

> Rakennerahastot Facebookissa Puhetta rahasta, ELY-keskus.  Muutimme sivuston nimen. Tykkää sivustamme!

> Avattu Puhetta rahasta -blogi - julkisella rahoituksella kasvua Itä-Suomeen. Lue kirjoituksiamme!

> Hakuajat Itä-Suomessa

> Rakennerahastot.fi > Itä-Suomi -verkkopalvelu (www.rakennerahastot.fi >valitse alue: Itä-Suomi)

> Asiantuntijoidemme yhteystiedot Itä-Suomessa:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastojen Itä-Suomen uutiskirjettä toimittavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Seuraava Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy syksyllä.

Rakennerahastojen uutiskirjeiden tietosuojaseloste löytyy täältä.
 

Aurinkoista kesää!