Strukturfonderna i västra Finland

Välkommen till rakennerahastot.fi-webbtjänstens sidor för västra Finland. Här finns information om aktuella ärenden under strukturfondens programperiod 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras samt hur man ansöker om finansiering i västra Finland.

I västra Finland svarar två finansierande myndigheter för beviljandet av strukturfondsfinansiering: NTM-centralen i Mellersta Finland samt Birkalands förbund. NTM-centralen i Mellersta Finland står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta samt Egentliga Finland. Birkalands förbund står för tjänsterna som berör ERUF-finansiering i samma regioner med undantag av Mellersta Finland och Egentliga Finland.

 

 Nyheter 

Saarijärvi–Viitasaari-seudulle oma EAKR-haku 15.6. asti

Keski-Suomen liitto valitsee rahoitettaviksi rakennerahasto-ohjelmaa toteuttavia pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä vahvistavia sekä uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja...

Haluatko vaikuttaa uuteen Euraan?

Jos olet käyttänyt Eura 2014 -tietojärjestelmää EAKR- tai ESR-hankkeen hakijana tai toteuttajana, olisimme kiinnostuneita kuulemaan mielipiteitäsi uusista suunnitelmista. Työ- ja...

Specialarrangemang orsakade av coronaepidemin gällande strukturfondsprojekt

Specialarrangemang orsakade av coronaepidemin gällande strukturfondsprojekt Projekten måste i dagens läge använda övervägande i allt kundarbete samt vid planering och organisering av olika...

Nyhet om resultatstyrkorten 29.11.2019

Systemet för resultatstyrkortet, som berör ESF- och ERUF-projekt, har tyvärr varit ur funktion sedan sommaren 2019. En utomstående dataskyddskränkning, som riktade sig mot finansiärens...