Strukturfonderna i västra Finland

Välkommen till rakennerahastot.fi-webbtjänstens sidor för västra Finland. Här finns information om aktuella ärenden under strukturfondens programperiod 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras samt hur man ansöker om finansiering i västra Finland.

I västra Finland svarar två finansierande myndigheter för beviljandet av strukturfondsfinansiering: NTM-centralen i Mellersta Finland samt Birkalands förbund. NTM-centralen i Mellersta Finland står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta samt Egentliga Finland. Birkalands förbund står för tjänsterna som berör ERUF-finansiering i samma regioner med undantag av Mellersta Finland och Egentliga Finland.

 

 Nyheter 

ESF Idéutlysning 1.11.2017 - 11.12.2017 och ordinarie utlysning 14.12.2017 - 5.3.2018

Följande utlysning av ESF-finansiering för projekt på området Västra Finland genomförs i två etapper: först ordnas en idéutlysning och efter det den ordinarie utlysningen. Området Västra Finland...

En ESF-utlysning som gäller transnationellt samarbete har öppnats.

De NTM-centraler som beviljar finansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) har 10.1.2018 öppnat en utlysning för ESF-finansierat transnationellt samarbete. Utlysningen genomförs som en del av...

Sparren för projektaktörnerna - De Tematiska Torsdagarna är här igen!

NTM-centralen i Mellersta Finland, som beviljar strukturfonds finansiering i Västra Finland och Birkalands förbund arrangerar Tematiska Torsdagar-nätverksmöten för projektaktörer i Västra...

EAKR-tukea jälleen haettavissa

Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle suuntautuvaan kehittämistoimintaan voi jälleen hakea EAKR-tukea Pirkanmaan liitosta. Satakunta ei ole mukana tämänkertaisella...