« Tillbaka

ESF- och ERUF-utlysning i Västra Finland (17.12.2014 - 16.2.2015)

Börjar: 17.12.2014
Ändarna: 16.2.2015

Innehåll:

Inom ramen för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014­–2020 öppnar NTM-centralen i Mellersta Finland en ESF-utlysning i regionen Västra Finland. Inom följande särskilda mål söker vi projekt som främjar sysselsättning, bättre produktivitet och arbetshälsa och ökad social inkludering:  

Prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Särskilt mål 6.1 Att främja sysselsättning av unga och personer i svag ställning på arbetsmarknaden

Särskilt mål 7.1 Att förbättra produktivitet och välbefinnande i arbetet

Särskilt mål 8.1 Utjämning av könsuppdelningen i arbets- och utbildningskarriärerna

Prioriterat område 4. Utbildning, färdigheter och livslångt lärande

Särskilt mål 9.1 Att förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och jämlikhet i utbildningen

Särskilt mål 9.2 Att förbättra utbud och kvalitet i fråga om utbildning för tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher

Prioriterat område 5. Social inkludering och bekämpa fattigdom

Särskilt mål 10.1 Att förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet

 

Närmare uppgifter om landskapens prioriteringar och ansökningsanvisningar: Ansökningsanvisning (pdf)

ERUF-utlysningen pågår kontinuerligt, mer information i ansökningsanvisningen.


Urvalskriterier:

Projektet ska vara förenligt med Finlands strukturfondsprogram, stöda det som betonas i utlysningen och beakta landskapens utvecklingsprioriteringar. Projekten bedöms enligt kriterier som godkänts av uppföljningskommittén. Utöver dem används regionala preciserande urvalsgrunder. Projekten poängsätts enligt hur väl de överensstämmer med utlysningen (1-5) samt landskapsprogrammet (1-5).


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt i EURA2014-systemet senast 16.2.2015.

Man loggar in EURA 2014:s e-tjänst via den avgiftsfria Katso-autentisering som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Den som ska använda tjänsten behöver Katso-koder för ärendehanteringsroll i systemet EURA 2014. De beviljas av Katso-huvudanvändaren vid den egna organisationen. Mer information om Katso-koderna fås på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi.


Leveransadress:
Mer information:
Länkar: