Landskapsförbunden

Landskapsförbunden beviljar inom sitt område strukturfondsstöd för Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt. Birklands förbund är den koordinerande myndigheten i västra Finlands region.

Kontaktuppgifter

Birkalands förbund

Kelloportinkatu 1, PB 1002, 33101 TAMMERFORS
Tel. 03 248 1111
pirkanmaan.liitto(at)pirkanmaa.fi
förnamn.efternamn(at)pirkanmaa.fi
www.pirkanmaa.fi

Koordinering av ERUF-arbetet inom landskapsförbunden i Västra Finland

 

Elina Hykkönen
Programdirektör
Tel. 050 326 1500

Tuija Rajala
Sakkunnig, strukturfonder
Tel. 050 301 7288

Jaana Niittyniemi
Handläggare av finansieringsansökningar
Tel. 050 326 1620

Pia-Mari Siitonen
Handläggare av finansieringsansökningar
Tel . 050 557 6668

ERUF-financiering i Birkaland

 
Tiina Harala
Specialsakkunnig
Tel. 050 594 4533
 

Egentliga Finlands förbund

PB 273 (Bangårdsgatan 36), 20101 Åbo
telefonväxel: 02 2100 900
kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi
förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
www.varsinais-suomi.fi

Ville Roslakka
Specialplanerare
Tel. 050 5920 404

 

Mellersta Finlands förbund

Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
telefonväxel: 0207 560 200
kirjaamo(at)keskisuomi.fi
förnamn.efternamn(at)keskisuomi.fi
www.keskisuomi.fi

Hilkka Laine
Programchef
Tel. 040 595 0014

 

Arja Orell-Kauppinen
Handläggare av utbetalningsansökningar / Birkalands förbund
(Koordinering av ERUF-arbetet inom
landskapsförbunden i Västra Finland) 
Tel. 040 590 3202

Veli-Pekka Päivänen
Utvecklingschef
Tel. 040 595 0005

 

Mellersta Österbottens förbund

Strandgatan 14, 67100 Karleby
Telefonväxel: 040 160 5700
kirjaamo(at)keski-pohjanmaa.fi
förnamn.efternamn(at)keski-pohjanmaa.fi
www.keski-pohjanmaa.fi

Merja Mäkivirta
Aluekehityssihteeri
Tel. 040 504 6698
merja.makivirta(at)keski-pohjanmaa.fi

Tuija Puumala
EU-koordinaattori
Tel. 0400 260 688
tuija.puumala(at)keski-pohjanmaa.fi

Marjo Levaniemi
maksatustarkastaja
Tel. 040 686 116

 

Satakuntaliitto

PB 260 (Pohjoisranta 11 D), 28101 PORI
telefonväxel: 02 620 4300
kirjaamo(at)satakunta.fi
förnamn.efternamn(at)satakunta.fi
www.satakuntaliitto.fi

Jyrki Tomberg
EU-koordinator
Tel. 02 620 4384, 050 569 6818

Katja Laitinen
Sakkunnig, regional utveckling
Tel. 02 620 4360, 044 711 4360

Krista Tupala
Sakkunnig, regional utveckling
Tel. 44 711 4387

 

Södra Österbottens förbund

PB 109 (Kampusranta 9 C), 60101 Seinäjoki
telefonväxel: 06 527 1067
kirjaamo(at)etela-pohjanmaa.fi
förnamn.efternamn(at)etela-pohjanmaa.fi
www.epliitto.fi

Heli Seppelvirta
Regionalutvecklingsdirektör
Tel. 040 529 4638

Outi Mäki
Utvecklingsplanerare
Tel. 050 353 8388

Kirsi Pajula
Utvecklingsplanerare
Tel. 050 338 1905

Sanna Puumala
Utvecklingsplanerare
Tel. 040 509 4420

Heli Rintala
Utvecklingsplanerare
Tel. 0400 172 202

 

Österbottens förbund

PB 174 (Sandögatan 6), 65101 Vasa
Tfn (växel): 06 320 6500
kirjaamo(at)obotnia.fi
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
www.obotnia.fi

Niklas Ulfvens
Tf. regionalutveklingsdirektör

Tfn 044 320 6563, 06 320 6543

Johanna Leppänen
Specialplanerare
Tfn 044 320 6909, 06 320 6553