Ansökan om finansiering

När du vill ansöka om finansiering ur strukturfonden för din idé lönar det sig först att utreda om det är förnuftigt att verksamheten sker på riksomfattande nivå med partner eller endast inom den egna organisationen. Dessutom lönar det sig att fundera om projektet berör hela västra Finland eller om det påverkar främst ett landskap. Mer information hittar du under rubriken Tyngdpunkterna i utvecklingen.

De finansierande myndigheterna meddelar om ansökningarna om finansiering och deras teman samt när ansökningarna ska lämnas in under rubriken Ansökningstider på sina webbplatser samt eventuellt i regionens största tidningar. I ansökningsmeddelandet beskrivs för vilka verksamhetslinjer och specialmål projekt söks. Ur ansökningsmeddelandet framgår till vilken finansierande myndighet ansökningen riktas.

Under rubriken Information om ansökningen hittar du allmän information om ansökningen, dvs. vilka projekt som vanligtvis beviljas bidrag och hur man lämnar in ansökan till myndigheterna i EURA2014-systemet. Under rubriken Ansökningstider hittar du information om vilka projektansökningar som pågår i västra Finlands region. Mer information om den nationella finansieringen och företagsfinansieringen hittar du i det vänstra fältet.

Ta kontakt med experterna

E-tjänster

Program och regionala planer

Landskapsprogrammen: