Kontaktuppgifter till de finansierande myndigheterna

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter landskapsvis till experter inom de olika finansierande myndigheterna.

Kontaktuppgifter till de NTM-centraler och ministerier som koordinerar de riksomfattande utvecklingstemana hittar du på de nationella sidorna.