Rakennerahastot Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen sivuilla kerrotaan ohjelmakauden 2014-2020 ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta alueella.

Itä- ja Pohjois-Suomelle laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" -rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi Itä- ja  Pohjois-Suomen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin, jotka kattavat sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella, Keski-Suomen ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Keski-Pohjanmaalla. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

EAKR -rahoitusta haettavana Lapin liitolta

Lapin liiton EAKR-rahoitushaku julistetaan ehdollisena käynnistyväksi 16.12.2021. (julkaistu 16.12.2021 ja päivitetty 20.1.2022) HUOM. Tiedotetta päivitetty 20.1.2022. Lapin liitossa on...

Uusi aika – Uusi mahdollisuus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman infotilaisuudet

Lapin liiton ja ELY-keskuksen järjestämät Teams-infotilaisuudet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasisällöistä sekä hankehallinnon yksityiskohdista...

Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistämiseen haettavana React-EU ESR-rahoitusta Pohjois-Suomessa

Hankerahoitusta on haettavana myös muihin "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -ohjelman mukaisiin sisältöihin - ESR- ja ympäristöpainotteiset EAKR-kehittämishankkeet Pohjois-Pohjanmaan...

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitolta

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ( Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 )....