Strukturfonderna i norra Finland

På norra Finlands sidor finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i regionen.

Den gemensamma regionala planen som utarbetats för östra och norra Finland preciserar genomförandet av det riksomfattande strukturfondsprogrammet "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Den regionala planen tar i beaktande östra och norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet bottnar i landskapsprogrammen och deras genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Norra Österbotten står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland. NTM-centralen i Mellersta Finland står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Mellersta Österbotten. Landskapsförbunden står för tjänsterna som berör ERUF-finansiering i sina egna landskap.

  Nyheter  

XNet-Digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset

XNet -hankkeessa kehitettiin uusia tapoja käyttää langatonta verkkoa toimintojen kehittämisessä. Esimerkiksi lämpövoimalassa kokeiltiin lämpövuotojen seuraamista antureiden avulla ja...

Koronavirus-epidemian huomioiminen rakennerahastotoiminnassa

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan sekä kehittämishankkeissa että kehittämisavustuksissa. Hankkeiden kanssa...

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa ylimääräisen ESR-haun Pohjois-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin - rahoitushaku päättyy 22.4.2020

Haku on kohdennettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen, työmarkkinoiden rakennemuutokseen vastaamiseen sekä osallisuutta, toimintakykyä...