Strukturfonderna i norra Finland

På norra Finlands sidor finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i regionen.

Den gemensamma regionala planen som utarbetats för östra och norra Finland preciserar genomförandet av det riksomfattande strukturfondsprogrammet "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Den regionala planen tar i beaktande östra och norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet bottnar i landskapsprogrammen och deras genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Norra Österbotten står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland. NTM-centralen i Mellersta Finland står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Mellersta Österbotten. Landskapsförbunden står för tjänsterna som berör ERUF-finansiering i sina egna landskap.

  Nyheter  

Sampo - valmistettu Suomessa

ELY-keskus avaa Sampo – valmistettu Suomessa -kampanjan Pohjois-Suomen valmistavan teollisuuden yrityksille Valmistavan teollisuuden kilpailukyky on erittäin tärkeä Suomen...

AAVA-hankkeelle hopeaa ESF VET Award -kilpailussa

AAVA-hanke sai ESF VET Award -kilpailussa hopeaa European Vocational Skills Week -tapahtuman päätöstilaisuudessa Wienissä 9.11.2018. AAVA oli valittu kahden parhaimman ammatillisen koulutuksen...

Uutta avointa energiaa -hanke voitti vuoden 2018 lähienergiaratkaisija -palkinnon

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen osallistui kymmenen ammattikorkeakoulua vuosina 2015-2018. Hankkeessa tuotettiin kymmeniä verkkokursseja aiheista "Lähes 0-energia...