Strukturfonderna i norra Finland

På norra Finlands sidor finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i regionen.

Den gemensamma regionala planen som utarbetats för östra och norra Finland preciserar genomförandet av det riksomfattande strukturfondsprogrammet "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Den regionala planen tar i beaktande östra och norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet bottnar i landskapsprogrammen och deras genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Norra Österbotten står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland. NTM-centralen i Mellersta Finland står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Mellersta Österbotten. Landskapsförbunden står för tjänsterna som berör ERUF-finansiering i sina egna landskap.

  Nyheter  

Tiikerinloikka Digitalisaatioon

Digitalisaatio – tunteita ja ajatuksia herättävä, globaalisti yhteiskuntia syleilevä ilmiö. Maailma digitalisoituu vauhdilla, jossa asiat, esineet ja palvelut sähköistyvät. Digitalisaatio ei ole...

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 27.2.2019) poikkeus Keski-Pohjanmaan liitto

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 27.2.2019) poikkeus Keski-Pohjanmaan liitto Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana...

Euroopan sosiaalirahaston kehittämistoiminta vaikuttaa merkittävästi Pohjois-Suomessa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2018 aikana yhteensä 41,7 milj. € Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta eri organisaatioiden toteuttamille kehittämishankkeille....

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020"

Haku päättyy 27.2.2019 (EAKR) ja 1.3.2019 (ESR). KAINUUSEEN toivotaan ESR-hakemuksia, jotka toteuttavat tammikuussa 2019 hyväksyttävän siltasopimuksen sisältöjä. Lisäksi toivotaan hakemuksia...