Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes

Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes finansierar i regel med medel ur strukturfonden utvecklings- och innovationsprojekt i forskningsinstitut och företag som siktar på tillväxt och skapande av ny affärsverksamhet.

Besöksadress: Kyllikkiporten 2, Västra Böle
Post: PL 69, 00101 Helsingfors

Officiel e-post: kirjaamo(at)tekes.fi

Personalens e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@tekes.fi

Verksamhetsstället i Rovaniemi

Besöksadress: Hallituskatu 3B, Rovaniemi

Anneli Harju-Autti
teknologiexpert
0295 037 043
Maarit Kokko
expert
0295 037 665
 
Kari Ruokonen
teknologiexpert
0295 037 119

Paula Räme
serviceansvarig
0295  037 121

   

Verksamhetsstället i Kemi

Besöksadress: Asemakatu 19, Kemi

Risto Mäkikyrö
teknologiexpert
0295 037 093
 

 

Verksamhetsstället i Kajaani

Besöksadress: Kalliokatu 4, Kajaani

Jukka Kohonen
teknologiexpert
0295 023 555
 
Esko Kokkonen
teknologiexpert
0295 023 556
Tuula Väisänen
serviceansvarig
0295 023 590