Strukturfonderna i norra Finland

På norra Finlands sidor finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i regionen.

Den gemensamma regionala planen som utarbetats för östra och norra Finland preciserar genomförandet av det riksomfattande strukturfondsprogrammet "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Den regionala planen tar i beaktande östra och norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet bottnar i landskapsprogrammen och deras genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Norra Österbotten står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland. NTM-centralen i Mellersta Finland står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Mellersta Österbotten. Landskapsförbunden står för tjänsterna som berör ERUF-finansiering i sina egna landskap.

  Nyheter  

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita...

Sosiaali- ja terveysalalle uusi erikoistumiskoulutus kotihoidon teknologiasta

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa nykyteknologiaa hyödyntäviä kotihoidon asiantuntijoita. Uusi, valtakunnallinen erikoistumiskoulutus alkaa ensi syksynä Hämeen...

ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämishankkeita 28,3 miljoonalla eurolla vuonna 2019

Myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Rahoituksella mahdollistetaan lähes 88 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä...

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 19.2.2020)

Börjar: 20.12.2019 Ändarna: 19.2.2020 Innehåll: Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta....