Ansökningstider

Information om ansökningar i norra Finland hittar du i ansökningsmeddelandena nedan.

Information om riksomfattande ansökningar finns på rakennerahastot.fi -portalens riksomfattande sidor.