Tyngdpunkterna i utvecklingen i Kajanaland 2014 - 2020

Arbetet med landskapsstrategin för Kajanaland pågår och landskapsprogrammet och översikten torde godkännas i juni 2014.

Nedan preliminär information om programmets tyngdpunkter.

Schema: Molndiagram över landskapsstrategin (klicka för att förstora bilden)

Branscher som fastställts som tyngdpunkter med tanke på utvecklingen av näringslivet

 1. Turism och service
 2. Teknologiindustri
 3. Bioekonomi- och gruvverksamhet

Under tyngdpunkten Turism och service har följande helheter fastställts:

 • expansion av marknaden
 • förnyelse av produkterna
 • gästfriheten och samspelet i Kajanaland
 • förbättring av förutsättningarna för turismen med gemensamma krafter i Finland

I Teknologiindustrin ingår bl.a.

 • ICT- och elektronikbranscherna, i synnerhet mätteknik och kompetensområdena kring datorhallar och molntjänster samt spelbranschen.
 • metallindustrin

Bioekonomi- och gruvverksamheten består av

 • mekanisk träförädling
 • utveckling av träbyggnad
 • bioenergi (biobränslen)
 • jordbruk (bl.a. närmat och ekoprodukter)
 • gruvprodukter (gruvverksamhet, stenförädling, industrimineraler)