Finansierade projekt

För programperioden 2014-2020 tas EURA2014-informationstjänsten i bruk. I den kan du söka information om projekt som finansierats i regionen till exempel enligt tema.

Basinformation om projekt som finansierades under de tidigare period finns i EURA2007-systems informationstjänster. Där hittar du bl.a. en översikt av projekten samt kontaktuppgifterna till dem som genomfört dem. Slutrapporterna för avslutade projekt finns i informationstjänsten.

I framtiden presenteras på denna sida de ur regionens synpunkt mest betydelsefulla projekthelheterna och dessutom vissa enstaka projekt. Presentationerna läggs till senare. Under rubriken Resultat och erfarenheter presenteras projektens resultat och effekter närmare.

Informationstjänster (tidigare programperioder)