Verksamhet och resultat

Strukturfondsverksamheten har funnits i Finland i snart 20 år. Här kan du bekanta dig med projektverksamheten under programperioderna 2000–2006 och 2007–2013.

Under programperioden 2014 – 2020 styrs verksamheten kraftigt av målet att uppnå resultat. Idéer och verksamhet i pågående projekt presenteras i punkt finansierade projekt. Under rubriken resultat och erfarenheter  finns information om projekt som avslutat sin verksamhet. Dessutom får du information om god praxis som utvecklats i projekten. Genom exempel åskådliggörs hur det lönar sig att med projektverksamheten eftersträva effektfulla resultat för utvecklingsverksamheten.

Informationstjänster (tidigare programperioder)