Resultat och erfarenheter

Effektfulla resultat, god praxis, framgångshistorier - bekanta dig med förträffliga projekt under strukturfondsperioden 2007-2013. På denna sida hittar du projektexempel i form av videor och elektroniska publikationer. I den högra spalten har samlats länkar till projektens egna webbplatser samt till presentationer av sådana projekt som de finansierande myndigheterna har producerat (projektkort).


Den elektroniska publikationen som Östra Finlands finansierare (medräknat Kajanaland som numera hör till regionen norra Finland) gett ut över programperioden 2007-2013:  Kasvun tekijät  (e-julkaisu.fi)


Ett videomontage över Norra Österbottens naturturism:

Mera omfattande versioner över resultaten av naturturismprojekten kan ses via länkarna nedan (på finska):

Montaget för östra och norra Finland (på finska):

¨

Esittely Lapissa toteutetuista EAKR-hankkeista Lappi-brändin viiden vetovoimatekijän mukaisesti:

Informationstjänster (tidigare programperioder)