Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Förvaltningen av strukturfonderna har koncentrerats till fyra NTM-centraler. I norra Finland ansvarar NTM-centralen i Norra Österbotten för förvaltningen av strukturfonderna för Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland. För Mellersta Österbotten ansvarar NTM-centralen i Mellersta Finland för förvaltningen. Experterna verkar dock fortfarande i alla NTM-centralers verksamhetsställen. Ta kontakt med experten i din egen region!

E-postadresserna för experterna i alla NTM-centraler har formen fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi.

NTM-centralen i Norra Österbotten

PB 86, 90101 Uleåborg
Telefonväxel: 0295 038 000
Registratur: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Uleåborg
Besöksadress: Veteraanikatu 1

Henri Helander
ESF-projekt
tel. 0295 038 221

Hanna Hiltunen
Sekreterare för finansieringsenhet
tel. 0295 038 222
Seija Hämäläinen               
ESF-projekt
tel. 0295 038 223
 
Riitta Ilola
Finansieringschef
tel. 0295 038 224
 
Päivi Jaakola
ESF-projekt
tel. 0295 038 225
 
Anne-Maaria Kurvinen
ERUF-miljöprojekt
tel. 0295 038 228
 
Ville Mehtälä
ESF-projekt
tel. 0295 038 230
 
Janne Ranta
ERUF-investeringsprojekt i sysselsättningsfrämjande syfte
tel. 0295 038 234

 


 

Företagsfinansieringsexperter:  

Johanna Ek
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 038 131

Jouko Hanhela
ERUF-företagsfinansiering
puh. 0295 038 043

Olli-Matti Karesvuo
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 038 072
Arja Keränen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 038 075
 
Anne Pulkkinen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 038 117
Tiina Repka
ERUF-företagsfinansiering
tel.0295 038 151
 
Ilpo Räisänen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 038 134
 
   

Ylivieska
Besöksadress: Valtakatu 4
 

Ilpo Nenonen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 038 105


 
   
Betalningsexperter:  

Senni Heikkilä
ESF-betalningsbeslut
tel. 0295 038163     
                      


Tuomas Koskela
Betalningar för ERUF-miljöprojekt och  ERUF-investeringsprojekt i sysselsättningsfrämjande syfte
tel. 0295 038 506

Marja-Liisa Kivilompolo
Enhetschef,
ERUF-betalningsbeslut
tel. 0295 038 179

 
Maria Metsi 
Betalningar för ESF-projekt och  ERUF-investeringsprojekt i sysselsättningsfrämjande syfte
tel. 0295 038 189
 
Ritva Nurro
Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 038 191
 
Anu Padatsu
Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 038 052

Leena Paloniemi
ESF-betalningsbeslut,
vikarie för enhetschef
tel. 0295 038 196

Sinikka Rautio 
Betalningar för ERUF-projekt
tel. 0295 038 204
 
Johanna Rönkkömäki-Pöllänen Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 038 209
 
Leena Valkonen
Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 038 185
 
Taina Viitasalo
Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 038 219
 
   
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kajanaland

Besöksadress: Kalliokatu 4, Kajana
www.ely-keskus.fi/kainuu

Anne Huotari
ESF-projekt        
tel. 0295 023 542

Verna Mustonen
ESF-projekt
tel. 0295 023 573
   
   
Företagsfinansieringsexperter:  

Jarmo Jokinen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 023 544

Sanna Karjalainen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 023 548
 

Eija Tabell-Jokelainen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 023 546
 


 

Betalningsexperter:  
Merja Ollila
Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 023 614

 
Hannele Pitkänen
Betalningar för ERUF-miljöprojekt och ESF-projekt
tel. 0295 023 618
 
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lappland

Rovaniemi
Besöksadress: Hallituskatu 3B
www.ely-keskus.fi/lappi

Paula Alho
ERUF-miljöprojekt    
tel. 0295 037 284

Liisa Irri
ESF-projekt
tel. 0295 037 052                          

Marja Kivekäs
ESF-projekt
tel. 0295 037 065
 

Olli Lehtoniemi
ESF-projekt          
tel. 0295 037 079   

Marika Lindroth
ESF-projekt
tel. 0295 037 082
 
Anne Pudas
ESF-projekt
tel. 0295 037 110
 

Kirsi Salla
Strukturfondernas kommunikation
tel. 0295 037 271

 
   
Företagsfinansieringsexperter:  
Susanna Jänkälä
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 037 056
 
Lea Marski
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 037 090
Kari Skyttä
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 037 128
 
Mika Tenhunen
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 037 132
 
Eija Virtasalo
Chef för finansieringsenhet
tel. 0295 037 150
 
 
Kemi
Besöksadress: Asemakatu 19
 
Hannu Kalapudas
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 037 057
Anne Syväjärvi
ERUF-företagsfinansiering
tel. 0295 037 578
   
Betalningsexperter:  
Marjo Leinonen
Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 037 178
 
Anne Ohtonen 
Betalningar för ESF-projekt
tel. 0295 037 189
 

Tuija Tahvanainen
Betalningar för ESF-projekt och  ERUF-investeringsprojekt i sysselsättningsfrämjande syfte
tel. 0295 037 200

 

Marja Viik
Betalningar för ERUF-företagsprojekt
tel. 0295 037 203
 
Leena Erkkilä (Kemi)
Betalningar för ERUF-företagsprojekt
tel. 0295 037 156
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NTM-centralen i Mellersta Finland

Österbotten

PB 131 (Hovrättsesplanaden 19 A, 4 vån.), 65101 Vasa

Jouni Kytösaari
ESF-koordinator
tel. 0295 028 582
 

 

Päivi Lapinjoki
Inspektör
tel. 0295 028 657
 

Susanna Lintunen
Inspektör
tel. 0295 028 658
 

NTM-centralerna har öppet vardagar kl. 8.00 - 16.15.