Temat Kunnande inom undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande ESF-verksamhet

Består av sex åtgärdshelheter:
 

Särskilt mål 9.1  Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom utbildning

  • Relevant kunnande
  • Hemma i Finland (tvärsektoriell)
  • Kunnande genom att engagera
  • ESF-ungdomsgarantin (tvärsektoriell)

Särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher 

  • Stärkande av nödvändigt kunnande inom tillväxt- och omstrukturerade branscher
  • Kreativt kunnande