Word-mallar

Mallen för word-formulär kan användas t.ex. för brev och meddelanden. I design av mallen har informationskraven i kommissionens förordning (EU nr 1303/2013) tagits i beaktande.

Formulärmall för fondernas (ESF och ERUF) gemensamma informationsverksamhet:

finska svenska engelska

 

Formulärmall för ERUF-projekt:

finska svenska engelska

 

Formulärmall för ESF-projekt:

finska svenska engelska