Toimiala ONLINE (S11565)

Hankkeen (1.1.2011–31.12.2013) tavoitteena oli tarjota tilasto- ja ennustetietoja avoimesti ja vapaasti saataville, helposti ja monipuolisin muokkausmahdollisuuksin Toimiala Online tietopalvelussa. Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa merkittävästi vapaasti saatavien aineistojen käyttöä Internetissä. Hanke paransi oleellisesti yrittäjien, yritysten ja työmarkkinoiden mahdollisuuksia analysoida talouden ja toimialojen tilaa sekä kehitystä.

Hankkeen kehittämiskohteena ollut Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä internet-tietojärjestelmä, joka sisältää laajan ja ajantasaisen tilasto- ja ennusteaineiston yritystoiminnan liiketoimintaympäristön ja talouden kehityksestä sekä barometreistä ja tulevaisuuden ennusteista. Tiedontuottajia ovat mm. Tilastokeskus, Tulli, EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, ETLA, Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Eurostat ja TEM.

Toimiala Online helpottaa tilastojen ja ennusteiden hakua ja havainnollistamista. Tilastografiikan ja karttojen esittämiselle on tarjolla monipuoliset välineet. Käyttäjä voi helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän avulla tuottaa haluamillaan muuttujilla, aikajänteillä ja aluejaoilla erilaisia kuvioita ja karttoja.

Toimiala Online sisältää automaattisesti päivittyvän kuva- ja karttakannan, josta tilastokuvia ja karttoja voidaan linkittää myös internetsivuille. Toimiala Onlinen tilastokuvien ja karttojen tarkoituksena on välittää kaikkein olennaisin tieto selkeinä kuvina, vaivattomasti ja nopeasti. Kuvissa voidaan esittää keskeisimmät yritysten ja niiden liiketoimintaympäristön kehitykseen vaikuttavat muuttujat sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Tilastokuvat ja kartat päivittyvät automaattisesti heti kun uutta tilastotietoa on käytettävissä. Tilastokuvat ja kartat ovat helposti kopioitavissa ja liitettävissä haluttuun ohjelmaan (kuten tekstinkäsittely tai esitysgrafiikka).

Toimiala Onlinen ensisijaista käyttäjiä ovat yritykset, yrittäjät, kansalaiset, ELY-keskukset, TE-toimistot, ministeriöt, maakuntaliitot sekä Yritys-Suomi -palveluorganisaatiot.

Toimiala Online -hankkeen päällimmäisenä tarkoituksena on ollut tiedon vapaa levittäminen. Toimiala Onlinea ja sen sisältämää tietoa ja tiedonjalostustyökaluja on levitetty internetissä omassa palvelussaan. Tätä levitystyötä on tuettu laajalla tiedottamisella ja koulutustoiminnalla. Hankkeen aikana toteutettiin myös pienimuotoinen arviointi.

Hanke on toteuttajan mukaan hakemisvaiheessa ja toteutuksen aikana ollut TEM:n strategioiden mukaista ja sillä on TEM:n johdon tuki. Hanke on päättynyt 31.12.2013 ja toteutuksen onnistumisesta hankehakemukseen nähden on keskusteltu ohjausryhmässä läpi hankkeen toteutuksen .Toteutus ei ole kaikilta osin saavuttanut tavoitteita mutta toiminnan aikana on saatu arvokasta tietoa organisaation ja asiakkaiden tarpeista. ESR-toiminnan ja rahoituksen myöntämisen näkökulmasta on hyväksyttävää kohdentaa rahoitusta myös pilottimaisiin hankkeisiin, joista ToimialaOnline on tietynlainen esimerkki. Ohjausryhmän asiantuntijoiden tuki on ollut vahvaa ja ohjausryhmässä on käyty rakentavaa keskustelua toteutuksesta ja tuettu toiminnan suuntaamisessa ja toimenpiteiden tarkennuksista vastaamaan ESR-hanketoiminnan yleisiä periaatteita.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.