Toimintaa ja tuloksia

Tällä sivulla esittelemme rakennerahastoista rahoitettuja hankkeita sekä hanketoiminnan tuloksia ja kokemuksia ohjelmakaudelta 20072013 ja :20142020. Esittelemme hankkeiden hyviin käytänteitä, kehitettyjä toimintamalleja ja muita toiminnan konkreettisia tuloksia sekä sitä, miten hankkeisiin osallistuneet ovat hankkeiden toiminnasta hyötyneet.