Toimintaa ja tuloksia

Tällä sivulla esittelemme rakennerahastoista rahoitettuja hankkeita sekä hanketoiminnan tuloksia ja kokemuksia ohjelmakaudelta 20072013 ja :20142020. Esittelemme hankkeiden hyviin käytänteitä, kehitettyjä toimintamalleja ja muita toiminnan konkreettisia tuloksia sekä sitä, miten hankkeisiin osallistuneet ovat hankkeiden toiminnasta hyötyneet.

 

Esimerkkejä tuloksellisuudesta -hankejuttusarja

 

Keskiössä vammaisten naisten työelämävalmiuksien kehittäminen  Oman elämän nainen

Oppilaitosten yhteistyönä syntyneet kaikille avoimet verkko-opinnot  AAVA  Avoin väylä ammattiin

Sirkkalan Energiapuisto  uusiutuvan energian keskus EU:n rahoituksella

Ohjaamo ehkäisemässä nuorten syrjäitymistä