ESIF Open Data Platform – Komission tietopankki Euroopan rakenne- ja investointirahastoista

Komission ylläpitämän tietopankki tarjoaa tietoa rahoituksesta ja tuloksista kaikista ERI-rahastojen 531 ohjelmasta. Tietoja voi hakea EU-tasolla, jäsenmaittain, teemoittain ja rahastoittain. Tiedoista saa graafisia esityksiä ja niitä voi käyttää muilla internetsivuilla tai tallentaa omaan käyttöön.

ESIF Open Data Platform