Unelmia uudesta työstä (S11292)

Unelmia uudesta työstä -hankkeen (1.1.2010–31.3.2013) tavoitteena oli tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa, vaikutettiin päätöksentekijöihin ja järjestettiin yleisötilaisuuksia asian edistämiseksi. Hankkeen kohderyhmänä olivat etenkin pätkätyötä tekevät ja muuten epävarmassa työsuhteessa olevat työntekijät ja heidän etujaan valvovat ammattiyhdistysten työntekijät ja muut toimijat.

Ulkopuolisen arvioitsijan (Kuntoutussäätiö) arviointikyselyn perusteella hanke on saavuttanut merkittäviä tuloksia ja toiminta on ollut hyvin työelämälähtöistä ja työelämäsuuntautunutta. Hankkeessa on tuotettu runsaasti tarpeellista tietoa, jotka ovat kaikkien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanssa työskentelevien käytössä.

Hankkeessa toteutettiin tutkimukset Yleisen työttömyyskassa jäsenten määräaikaisista työsuhteista sekä itsensä työllistävistä fysioterapeuteista.

Hankkeen myötä pystyttiin auttamaan oppilaitoksia tukemaan työelämään valmistuvia nuoria hallitsemaan ja suunnittelemaan työuraansa pätkittäisistä työsuhteista huolimatta. Hankkeen edustajat osallistuvat JobForum messuille syksyllä 2011, NextStep -tapahtumaan tammikuussa 2012, SAMOK:n aktiivien aloitusristeilylle tammikuussa 2011 sekä Tampereen Yliopiston työtorille lokakuussa 2011. Humakissa oli koulutuspäivät järjestötyön opiskelijoille 18.11.2011 ja 16.3.2012. Haaga-Heliassa osallistuttiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutussuunnittelijoiden suunnittelupäiville 10.10.2012. Myös Opin ovi -verkoston tilaisuuksiin osallistuttiin ahkerasti.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa malleja, miten eri toimijat kuten ammattiyhdistysliikkeen toimijat, henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöt ja eri viranomaiset voivat tukea pätkätyöläisiä. Toiminnan aikana tuotettiin julkaisu Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä (Vaherjoki) sekä laadittiin TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä.

Toiminnan aikana myös tuettiin pätkätyösuhteessa olevan osaamisen kehittymistä. Julkaisu osaamisperustaisen työtodistuksen laatimisesta valmistui 2012 (Ukkola 2012). Julkaisusta otettiin pian uusintapainos, koska se osoittautui hyvin tarpeelliseksi. Hankkeen edustaja on päässyt mukaan levittämään hankkeessa kerättyä tietotaitoa HUMAKin e-mentorointi hankeen ohjausryhmän toiminaan.

Hankkeessa tuotettiin tietoa tekijänoikeuksista luovilla aloilla (Järvilehto 2012) sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittymisestä pätkätyössä (Hankala 2013). Julkaisut ovat TJS Opintokeskuksen sivuilla sekä Opin ovi -verkostossa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin lehtijuttuja ammattiliittojen lehtiin ja tieteellisiin julkaisuihin (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura/Leinikki, Aikuiskasvatus/Leinikki ja Aikuiskasvatus/Ukkola), annettiin haastatteluja eri medioihin ja osallistuttiin keskustelutilaisuuksiin sekä oppilaitosten suunnittelu- ja koulutustilaisuuksiin (mm. Humak ja Haaga-Helia).

Hankkeessa käsiteltiin joustoturvaa sekä tutkimuksen (Vaherjoki) että vaikuttamistyön avulla. STTK on osallistunut työelämän muuttumista käsitelleisiin työryhmiin.

Sopimaton? Työehtosopimusten ulkopuolelle jäävien asema seminaari toteutettiin helmikuussa 2011, jonka lisäksi järjestettiin luentoja ja keskustelutilaisuuksia vuoden 2012 aikana työntekijöiden sitoutumisesta, tekijänoikeuksien omistamisesta, tekijän oikeuksista lain näkökulmasta, vuokratyöntekijän työmarkkina-asemasta ja vuokratyön säätelystä sekä pätkätyöläisen osaamisen kehittämisestä. Luentojen tiivistelmät löytyvät TJS Opintokeskuksen verkkosivuilta.

Hankkeen tuloksena syntyi mm. seuraavat julkaisut:

  • Inka Ukkola : Osaamisperustainen työtodistus
  • Verna Vaherjoki: Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä
  • Ville-Veikko Järvilehto: Tekijänoikeuden luovilla aloilla (verkkojulkaisu)
  • Leinikki: Ohjeet Pärjätään pätkätyössä (www.tjs-opintokeskus.fi)

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.