Arviointi ESR:n tuen vaikutuksesta nuorten työllisyyteen

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä toimista, joita EU on toteuttanut vuodesta 2014 alkaen nuorten työllisyyden edistämiseksi. Kerätyn tiedon avulla komissio arvioi tehdyn työn tuloksia ja kehittää jatkossa annettavaa tukea entistä tehokkaammaksi. Erityisesti toivotaan seuraavien tahojen vastaavan kuulemiseen:

·       työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret

·       Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelman hallinnointiin tai toteuttamiseen osallistuneet organisaatiot (mm. välittävät toimielimet, työmarkkinaosapuolet, tuensaajat ja hankekumppanit sekä aktiivisen työvoimapolitiikan parissa toimivat tahot)

Kuuleminen päättyy 16.8. Lisää tietoa, ohjeet ja kysely löytyvät seuraavasta linkistä

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_fi 

Kyselyyn vastaajan tulee tunnistautua esim. ECAS:in, Googlen tai Facebookin kautta.