Kolmasosien rajapyykit ylitetty

Rakennerahasto-ohjelma julkisesta rahoituskehyksestä oli lokakuun alussa varattu hankkeille jo runsaat kaksi kolmannesta (69 %) ja maksettu runsas kolmannes (35 %). Hankkeita oli käynnistynyt 5 648 kpl, joista kolme neljäsosaa EAKR-osarahoitteisia. Kuluvan vuoden aikana on käynnistynyt yli tuhat uutta hanketta. Kolmas toimintalinja on hivenen muita jäljessä, mutta pääosin ohjelman toteutuminen on tasapainoista ja Suomi on edelleen kärkijoukossa EU-tason maksatusvertailuissa. Harvan asutuksen EAKR-rahoituskehyksen varausaste on sama kuin koko ohjelmassa.

EAKR-rahoituksesta oli elokuun lopulla kohdistunut 22,4 % vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin (varattu julkinen rahoitus erityistavoitteissa 3.1 ja 3.2). Maksatuksista näiden hankkeiden osuus oli 18,6 %. Kun tilanne varausten osalta oli vuodenvaihteessa 19,6 % on kuluvan vuoden aikana tapahtunut paljon myönteistä kehitystä eikä tavoitteeksi asetettu 25 %:n taso tunnu enää mitenkään mahdottomalta saavuttaa. Maakunta- ja viranomaiskohtaisia eroja kuitenkin on - erityisesti Pohjois-Suomessa olisi syytä kasvattaa vähähiilisten hankkeiden osuutta. Ideoita ja esimerkkejä vähähiilisyydestä on koottu mm. oheiseen rakennerahastojen sivuilla olevaan tukimateriaaliin (pdf).