Julkinen kuuleminen 24.2. asti Euroopan sosiaalirahaston tuesta koulutukseen – arviointi

Arvioinnissa tarkastellaan Euroopan sosiaalirahastosta vuosina 2014–2018 rahoitettuja koulutuksen ja elinikäisen oppimisen aloitteita. Arviointiperusteita ovat:

  • vaikuttavuus,
  • tehokkuus,
  • tarkoituksenmukaisuus,
  • EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo.

Arvioinnissa tarkastellaan myös, täydentävätkö nämä aloitteet muita samaan aikaan toteutettuja koulutusalan hankkeita ja ovatko aloitteet keskenään johdonmukaisia. Arvioinnissa painotetaan erityisesti osaamista.

Linkki kyselyyn:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755_fi