Julkinen kuuleminen: Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma 2014–2020 – loppuarviointi

EU:n komissio haluaa kuulla EU:n kansalaisten, valtiollisten ja valtiosta riippumattomien organisaatioiden (kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset organisaatiot), julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, sosiaalisten ja yksityisten yritysten, pankkien ja muiden rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten, kansainvälisten järjestöjen, EU:n toimielinten ja muiden asiasta kiinnostuneiden sidosryhmien näkemyksiä. Voit vastata tähän julkiseen kuulemiseen yksityishenkilönä tai organisaation/laitoksen edustajana täyttämällä kyselylomakkeen.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Employment-and-social-innovation-programme-2014-20-final-evaluation/public-consultation_en