KUTSU: Aluekehittämislainsäädännön uudistamisen kuulemistilaisuus sidosryhmille 23.4.2020

Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistaminen on käynnissä.  Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää torstaina 23.4.2020 klo 13.3015.30 Skypen kautta kuulemistilaisuuden, jossa kerrotaan parhaillaan lausunnolla olevan esityksen keskeisistä ehdotuksista ja vastataan osallistujien kysymyksiin.

Tilaisuuden tavoitteena on yleisen tiedottamisen ohella tarjota sidosryhmille tietoa, joka helpottaa lausunnon antamista. Tilaisuuteen osallistuvien toivotaan tutustuvan lausunnolla olevaan esitysluonnokseen Lausuntopalvelu.fi.

Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset

  1. laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä
  2. laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

Uusi lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2021. Sitä sovellettaisiin kansallisen alueiden kehittämisen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR+, JTF) ohjelmakauden 2021–2027 toimeenpanoon.

Kuulemistilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 21.4.2020. Ilmoittautumisen yhteydessä voi lähettää ennakkokysymyksiä uudistamista koskevasta esityksestä.  

Linkki:   Ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen

Tilaisuuden ohjelma ja skype-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Tervetuloa!

Marja-Riitta Pihlman

Ylijohtaja