Kysely hanketoteuttajille tammikuussa 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön EU:n rakennerahastojen hallintoviranomainen tulee pyytämään hanketoteuttajilta palautetta ja kehittämisehdotuksia EURA 2014 -järjestelmästä. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa hallintoviranomaiselle tietoja seuraavan rakennerahastokauden tietojärjestelmän kehittämiseen. Tarkemmat tiedot kyselystä julkaistaan tammikuussa 2019.