Nokialle 500 miljoonan EU-rahoituslaina 5G-tekniikan kehitykseen

Euroopan investointipankki (EIB) on myöntänyt 27. päivä elokuuta 500 miljoonan euron rahoituslainan tietoliikenneyhtiö Nokialle. Yhtiön on määrä lainan avulla kiihdyttää sen käynnissä olevan 5G-mobiilitekniikan tutkimusta ja kehitystä. 5G-teknologia tulee olemaan ominaisuuksiltaan edeltäjiään huomattavasti kehittyneempi. Odotettavia parannuksia ovat muun muassa:

• Nopeampi tiedonsiirto;

• Televerkkojen laajempi kattavuus, luotettavuus ja herkkyys;

• Verkkoanturien pidempi akunkestävyys.

5G-teknologian odotetaan lisäksi mahdollistavan lukuisia muita teknologisia implementaatiota, kuten tilattavat VR- ja AR-kokemukset, kuljettajattomat kulkuvälineet, terveydenhuollon etävalvonnan, kehittyneet teolliset automaatiopalvelut sekä muita sovelluksia, jotka vaativat ajasta sekä paikasta riippumattoman, lyhytviiveisen yhteyden. Nokian työn alla oleva 5G-järjestelmä tulee kattamaan kaiken tarpeellisen teleoperaattoreille, jotka haluavat tarjota yhdentyneitä kiinteän ja mobiiliverkon viestintäpalveluita asiakkailleen.

Nokialle myönnetty laina on osa niin kutsuttua Junckerin suunnitelmaa, eli Euroopan komission ja Euroopan investointipankin yhteishanketta, jonka tarkoitus on vahvistaa eurooppalaisia investoin-teja ja täten tuottaa työpaikkoja sekä kasvua. Lainaa tukee Eurooppalainen strateginen investointi-rahasto (EFSI), joka on Junckerin suunnitelman rahoituksellinen peruspilari. Vuonna 2017 Euroo-pan investointipankki rahoitti suomalaisia projekteja 1.3 miljardin euron arvosta.

 

Komissio ehdottaa kaudelle 2021-2017 15,2 miljardia euroa InvestEu-investointiohjelmaan

Euroopan komissio ehdottaa, että seuraavalla rahoituskaudella 2021–2027 varataan yleiseen InvestEU-investointiohjelmaan 15,2 miljardia euroa. Niiden avulla EU:n budjetista voidaan antaa 38 miljardin euron takaus, jonka avulla on tarkoitus saada seitsemän vuoden aikana liikkeelle yli 650 miljardin euron julkiset ja yksityiset kokonaisinvestoinnit. InvestEU-rahaston tuki jakautuu neljään aihealueeseen, jotka ovat 1. kestävä infrastruktuuri, 2. tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, 3. pie-net ja keskisuuret yritykset sekä 4. sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. Kesäkuussa 2018 julkais-tun riippumattoman arvioinnin mukaan EU:n takaus on tehokas tapa lisätä Euroopan investointi-pankin riskialttiimpien lainasopimusten määrää. Siihen myös tarvitaan EU-budjetista vähemmän varoja kuin muissa rahoitustavoissa.

 

Lisätietoja:

Komission uutinen