Oppilaitosten yhteistyönä syntyneet kaikille avoimet verkko-opinnot

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kautta kuka tahansa pääsee joustavasti hankkimaan ammatillista osaamista verkossa. Palvelu kehitettiin AAVA – Avoin väylä ammattiin -hankkeessa. Yli kolme vuotta kestänyt Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke tuli päätökseen kesällä.

 

"AAVA – Avoin väylä ammattiin -hanke pyrki vastaamaan eri puolilla Suomea asuvien nuorten ja aikuisten tarpeeseen hankkia heiltä puuttuvaa, jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa, ammatillista osaamista joustavasti eri elämäntilanteissa. Hanke vastasi myös koulutuksen järjestäjien tarpeisiin tarjota tutkinnon suorittajille joustavia opintopolkuja sekä reagoida työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin kehittämällä joustavia tapoja hankkia osaamista", kesällä päättyneen hankkeen projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungilta kertoo.

Kuvassa hankkeen projektipäällikkö Jaana Kilpinen ja projektikoordinaattori Annina Laaksonen.

 

Monipuolista koulutustarjontaa ja yksilöllisiä opintopolkuja

Hankkeessa kehitettiin maakuntarajat ylittävä koulutustarjotinmalli, jossa suurin osa Hanketta hallinnoi Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto. Hanke toteutettiin 4.5.2015 – 31.7.2018 välisenä aikana laajassa maakuntarajat ylittävässä kumppanuusverkostossa seuraavien oppilaitosten yhteistyönä: Turun ammatti-instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Salon seudun ammattiopisto, Novida – ammattiopisto ja lukio, Stadin ammattiopisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Turun iltalukio ja Turun suomenkielinen työväenopisto opinnoista on maksuttomia. Opinnot suoritetaan verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Näin ollen opiskelija ei ole riippuvainen lähimmän oppilaitoksensa tarjonnasta. Koulutustarjonta on ammatillista ja yleissivistävää. Kursseista on hyötyä niin valmistautuessa opiskelemaan, suorittaessa ammatillista tutkintoa kuin työelämätaidoissakin.

Kurssikirjo on laaja. Opiskelemaan pääsee esimerkiksi kieliä, valokuvauksen perusteita, puualan materiaalituntemusta ja pohjatietoja kahvilatyöskentelyyn. Näiden lisäksi tarjolla on paljon muitakin eri aloihin liittyviä opintoja. Opintoja on mahdollisuus hyväksilukea osaksi ammatillista tutkintoaan. Opiskelijoiden on myös helppo löytää tutkintoansa hyödyttävät opinnot, sillä ne on palvelussa linkitetty ammatillisten tutkintojen sähköisiin perusteisiin (ePerusteet). Hankkeen myötä kehittyi palvelun lisäksi avoimia opintoja tarjoavien oppilaitosten yhteistyösopimus ja -malli palvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

"Tuloksiin päästiin projektiryhmän ja kehittäjäopettajien periksiantamattoman yhteisen uurastuksen ansiosta. Avointen opintojen tarjonnan kehittämiseen osallistui ansiokkaasti myös TAITAVA – tulevaisuuden osaajat -ESR-hankkeen toimijat. Palvelumallin ja avointen opintojen tarjonnan ideoimiseen, kehittämiseen ja testaamiseen käytännössä osallistui yli 2 000 oppilaitoksissa opiskelevaa sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa kohderyhmän edustajaa ja ohjauspalveluiden asiantuntijaa, joiden osallistuminen kehittämistyöhön oli hankkeen onnistumisen kannalta korvaamatonta", sanoo Kilpinen. Hän myös korostaa sitoutuneiden, motivoituneiden ja innovatiivisten projektitoimijoiden merkitystä hankkeen toteutuksessa.

AAVA-hankkeessa kehitettiin myös toimintaan mukaan haluaville uusille oppilaitoksille palvelun käyttöönotto-ohjeet, joista onkin hyötyä palvelun jatkaessa toimintaansa. Palvelun kehittäminen etenee Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa, joka testaa palvelun valtakunnallista käyttöönottoa.

 

Oppilaitosten laaja kumppanuusverkosto

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa on jo hankkeen aikana ollut mukana useita eri oppilaitoksia, ja uudet ovat tervetulleita. Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA, antaa valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen. AAVA:n myötä syntynyttä palvelua ollaan voitu hyödyntää myös VALMA:ssa Turun ammatti-instituutissa.

"Avoimet ammatilliset opinnot -sivuston sisällöt sopivat kokonaisuudessaan VALMA-koulutukseen, koska VALMA:n opetussuunnitelma tukee erilaisen osaamisen hankkimista, niin ammatillisia tutkinnon osia kuin vapaasti valittaviakin. Koska VALMA:n suorittaminen perustuu henkilökohtaiseen polkuun, avoimilla opinnoilla on voitu täydentää opiskelijan osaamista, sillä kaikkea ei pysty tarjoamaan Turun ammatti-instituutin VALMA:ssa. Pääsääntöisesti opiskelija saa itse valita suorittamansa opinnon, kunhan sopii sopivuudesta ja tunnistamisesta opettajan kanssa. Sekä opiskelijat ja opettajat ovat olleet tyytyväisiä opintojen suorittamisen helppouteen ja joustavuuteen", Turun ammatti-instituutin VALMA:n nuorten tiimivastaava Heidi Hakkarainen kertoo.

 

Hanke sai ESF VET Award -kilpailussa hopeaa European Vocational Skills Week -tapahtuman päätöstilaisuudessa Wienissä 9.11.2018. AAVA oli valittu kahden parhaimman ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen joukkoon kilpailemaan Euroopan komission ESF VET award (European funding for excellence in Vocational Education and Training award) -palkinnosta.

Hankkeen tuloksena syntyneet kaikille avoimet verkko-opinnot löydät osoitteesta https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/

 

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa, jossa esittelemme rakennerahastoista rahoitusta saaneita hankkeita ja niiden tuloksia. Jutut ovat luettavissa rakennerahastojen sivuilla. Lisää hankkeista ja niiden aikaansaannoksista voi lukea rakennerahasto-ohjelman tuloksia tarkastelevan raportin koosteesta rakennerahastojen sivuilta. Hankkeita löytyy myös Twitteristä esimerkiksi hashtageilla #EUtukee ja #vipuvoimaa.

 

Teksti: Kaisu Koivula

Kuva: AAVA – Avoin väylä ammattiin