Rakennerahasto-ohjelma edelleen hyvässä vauhdissa

Ohjelmakauden 2014-2020 viidennen vuoden lähestyessä loppuaan voidaan todeta rakennerahasto-ohjelman toteutuvan tasaisesti ja tasapainoisesti. Ohjelman kehyksestä oli joulukuun alussa varattu jo yli 72 % ja maksettu yli 38 %. Hankkeita on käynnistynyt lähes 6 000 kpl, joista kolme neljäsosaa EAKR-osarahoitteisia. Pohjoisen harvan asutuksen EAKR-rahoitus on tehnyt hyvin kauppansa; sen kehyksen varausaste on jo ohittanut koko ohjelman varausasteen.  Kunta- ja muuta julkista rahoitusta on kaikilla toimintalinjoilla kertynyt hankkeisiin yli vähimmäistarpeen. Myös EAKR:n erityistavoite kohdistaa vähintään 25 % rahoituksesta vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin näyttää tällä hetkellä olevan saavutettavissa – varauksista laskettu rahoitusosuus on nyt 23 %, kun se vielä viime vuodenvaihteessa jäi alle 20 %:n. EAKR:n kahdesta toimintalinjasta kokonaisuutena tarkastellen selkeästi paremmin on edistynyt Uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä tukeva toimintalinja. ESR:n kolmesta toimintalinjasta puolestaan parhaiten on edennyt Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa tukeva toimintalinja.

Perjantaina 14.12. Helsingissä pidetyssä ohjelman seurantakomitean yhdennessätoista kokouksessa esitettiin katsaus ohjelma-arvioinnin kolmanteen väliraporttiin, joka keskittyi ohjelman vaikuttavuuteen. Arvioitsijan esille nostamien havaintojen pohjalta seurantakomitean jäsenillä oli mahdollisuus ilmaista omia ajatuksiaan kustakin toimintalinjasta sekä myös laajemmin valmistautumisesta tulevaan ohjelmakauteen käyttämällä sähköistä screen.io –alustaa, johon kertyneet kommentit ovat tervetullut lisä kuluvan kauden ohjelmasta ja tulevaan kauteen valmistautumisesta käytävässä keskustelussa.

Seurantakomitean kokous

Rakennerahasto-ohjelman ja takausohjelman tilannekatsausten lisäksi seurantakomitea sai kuulla myös maaseudun kehittämisohjelman, meri- ja kalatalousohjelman sekä FEAD-ohjelman tilannekatsaukset. Yhteistä näille kaikille on havainto siitä, että Suomi kuuluu edelleen EU-tasolla terävimpään kärkeen, mitä tulee maksatusten edistymiseen. Tämä tuli esiin myös torstaina 13.12. pidetyssä rakennerahasto-ohjelman ja takausohjelman vuosikokouksessa, jossa alue- ja kaupunkipolitiikan sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiain pääosastojen edustajat kiittelivät Suomea ohjelmatyön hyvästä edistymisestä. Seurantakomiteassa kuultiin myös mm. esimerkkejä Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeiden hyvästä menestymisestä niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa kilpailuissa. Nämä asiat mielessään rakennerahasto-ohjelman parissa työskentelevät voivat jäädä hyvin ansaitulle joululomalle rauhallisin mielin ja tyytyväisinä hyvin tehtyyn työhön.

 

Seurantakomiten yhteiskuva