Todentamisviranomaisesta tuli nyt kirjanpitotoiminto

EU-varojen hallinnon rattaat jäsenmaissa määritellään EU-tason asetuksissa. Viranomaisia on asetuksissa määritelty kaudelle 2021 – 2027 edelleen kolme: hallintoviranomainen, kirjanpitotoiminto ja tarkastusviranomainen. Tällä kertaa esittelyssä on kirjanpitotoiminto.

Päättyvällä kaudella 2014 – 2020 olemme olleet todentamisviranomainen - nyt alkavalla kaudella olemmekin kirjanpitotoiminto. Uusi nimitys tulee viime kesäkuussa voimaan astuneesta EU:n yleisasetuksesta, jolla alue- ja rakennepolitiikan varojen käyttöä säädetään. Tehtävämme eivät kuitenkaan ole käytännössä muuttuneet mihinkään.

Mutta mitä me sitten oikein teemme? Me yksinkertaisesti pidämme kirjaa EU-hankkeisiin maksetuista euroista ja raportoimme niistä EU:n komissiolle, jotta saamme kotiutettua Suomelle kuuluvan EU-osuuden mahdollisimman täysimääräisesti. Toki siihen väliin mahtuu muutakin. EU:n komissiolle lähetetyistä maksupyynnöistä pitää putsata pois menot, joita ei ole käytetty tarkoituksenmukaisesti, oikeilla korvausperusteilla tai jotka eivät vaan ole tukikelpoisia kansallisten kuin EU-säädöstenkään kannalta. Emme siis voi pyytää enempää kuin meille säädösten mukaan kuuluu; muutoin maksut voidaan keskeyttää kokonaan tai leikata osa saannostamme pysyvästi pois.

Kuka tahansa voi löytää virheitä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa, mutta suurin osa havaitaan rahoittajien eli ELY-keskusten sekä maakuntien liittojen omasta toimesta. Ulkopuolisia tarkastuksia tekee tarkastusviranomaisena toimiva VM:n Valtiovarain controller –yksikkö. Virheiden selvittely, tulkinta ja korjaaminen ei kuitenkaan aina ole yksinkertaista. Välillä joudumme kohtuuden nimissä punnitsemaan, missä kohtaa menee ristiin kansalliset edut ja toisaalta EU:n periaatteet varojen käytön oikeellisuudesta.

Suurin osa löydetyistä virheistä on tahattomia eikä niiltä voi aina välttyä vaikka pyrkimys olisikin tehdä asiat oikein. Osa kuitenkin tehdään tietoisesti; ehkä riskillä koitetaan kepillä jäätä. Taloudellinen hyöty voi tähän houkutella. Tällaisia petoksia ja useimmiten vasta petosepäilyjä sekä summaltaan isompia tukikelpoisuusvirheitä me raportoimme EU:n petoksentorjuntayksikköön (OLAF) neljä kertaa vuodessa.

Suljemme vuosittain tilivuoden tekemällä ns. tilityksen, joka on lopullinen kooste maksupyynnöissä esitetyistä menoista vähennettynä tukikelvottomat ja vähänkin epäilyttävät erät. Tilitys toimitetaan muun tilinpäätösaineiston mukana EU:n komissiolle, minkä jälkeen tilit tasataan Suomen ja EU:n komission välillä: Joko saamme meille kuuluvan lopun osan tilivuoden tuloista tai maksamme jotain takaisin.

Tiliöimme EU-tuloa vuosittain noin 150 - 230 milj. euroa. Niitä maksetaan Suomelle ennakko-, välimaksuina maksupyynnöistä sekä loppumaksuina aina tilikauden päättyessä. Silmät ja näpit tarkkoina pitää siis olla, mutta onneksi elämme digitaalisessa maailmassa ja meillä on toimivat järjestelmät.

Kirjanpitotoiminto on jatkossakin eriytetty TEM:n hallintoviranomaisesta eri osastolle eli Henkilöstö- ja hallintoyksikköön. EAKR, ESR ja JTF-rahastojen parissa meitä työskentelee kolme naista täysipäiväisesti. Lisäksi hoidamme ruoka-avun rahastoon (FEAD), Euroopan globalisaatiorahastoon (EGR) ja Pk-yritysaloiteohjelmaan liittyviä tehtäviä.

Minna Härkönen, Maritta Hirvonen ja Marita Tupala