Tuloksia työllistymisprosesseilla – Yläfemma!

Tuloksia työllistymisprosesseilla – Yläfemma! -hanke toimii valtakunnallisena vertaiskehittämisen toimeenpanijana sille asetettujen tavoitteiden puitteissa. Tuotamme informaatiota ja järjestämme kehittämisfoorumeja yms. kohderyhmälleen. Vertaiskehittämisen alustana toimii hankkeen oma www.ylafemmablogi.fi – sivusto.

Hankkeen toteutus

Yläfemma -hankkeen toteuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus valtakunnallisena ESR- koordinaatiohankkeena. Kyseessä on ESR toimintalinja 3. Työllisyys- ja työvoiman liikkuvuus. Hanketta toteutetaan ajalla 15.3.2016 - 13.9.2018.

Tavoitteet

Hankkeella on kaksi tavoitetta. Nämä ovat monialaisen yhteispalvelun tukeminen ja palvelujen kehittäminen heikossa työmarkkina asemassa oleville. Nämä kaksi laajaa tavoitetta voidaan tiivistää kolmeen käytännön toimintaan:

  • heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluprosessien tuloksellisuuden ja tasalaatuisuuden kehittäminen uudistuvassa TYP-toiminnassa
  • työhönvalmennus -palvelun valtakunnallinen tuotteistaminen ja palvelumallin yhdenmukaistaminen
  • välityömarkkinoilla tapahtuvien palkkatukijaksojen tuloksia mittaavan palaute- ja arviointijärjestelmän kehittäminen'

Hanke kehittää ja tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palveluprosessien tuloksellisuutta uudistuvassa TYP-toiminnassa. Lisäksi tavoitteena on edistää siirtymiä julkisista työvoimapalveluista avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen sekä kehittää monialaista palvelua. Yläfemma – hanke tuottaa vertaiskehittämisen keinoin hyvien käytäntöjen käyttöön ottamista, verkoston osaamisen kehittämistä kouluttamisen ja digitaalisen tiedon jakamisen kautta. Lisäksi hanke kannustaa kehittämistoimiin mm. uusien sosiaalisten innovaatioiden luomiseksi.

Hankkeen käytännön toimintaan kuuluu TYP-toiminnan kehittämistarpeiden kerääminen, välittäminen ja ratkaiseminen sekä toiminnan yhdenmukaistaminen. Kehittämistarpeita pyritään ratkaisemaan johdon ja henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta esimerkiksi koulutuksen, tiedon tuottamisen ja vertaiskehittämisen kautta. Hankkeella on myös mahdollista hankkia tutkimustietoa hyödyntämään toimintamallin kehittymistä.

TYP-toiminnassa yhteistä kehittämistä ohjaa valtakunnallinen ohjausryhmä ja työjaosto. Yläfemma - hanke toimii osana toimintamallin kehittämisen rakennetta ja on tiiviissä yhteydessä keskushallintojen yhteiseen kehittämiseen. Näin myös ESR:n kehittämistuloksilla voidaan paremmin vaikuttaa esimerkiksi säädösmuutoksiin.

Työhönvalmennuspalvelua tuotteistetaan koordinoidusti siten, että palvelu toimii tuloksekkaana, kustannustehokkaana ja asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet huomioonottavana palveluna avoimille työmarkkinoille työllistymisessä. ESR-hankkeet, jossa ko. palvelua kehitetään tai tarjotaan, voivat yhdessä Yläfemman kanssa työstää ja kehittää palvelua ottaen huomioon palvelun eri osa-alueet ja sen erilaiset toteuttamistavat.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena jatkojalostaa muiden toimijoiden jo kehittämiä arviointi- ja palautejärjestelmiä. Toimivan palautejärjestelmän avulla voidaan mitata välityömarkkinoilla tehdyn palkkatuetun työn vaikuttavuutta.

Hankkeessa tähdätään toimintamallien juurruttamiseen ja kehitettyjen toimintamallien valtavirtaistamiseen. Kehittämiseen otetaan mukaan mm. TE-toimisto ja pyritään luomaan tarkoituksenmukaiset vertaiskehittämisen tavat. Välittämällä tietoa hanke voi myös myötävaikuttaa siihen, että alueellisessa ESR -hanketoiminnassa vältetään toimintamallien ja palveluiden päällekkäinen kehittäminen.

Näiden toimien lisäksi Yläfemma-hanke osallistuu tiiviisti myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alan valtakunnallisten hankkeiden verkostoitumiseen ja yhteiseen tiedottamiseen.

Hankkeen kohderyhmät

Yläfemman kohderyhmiä ovat valtakunnallinen TYP-toimijoiden verkosto sisältäen kuntien, Kelan ja TE-toimiston henkilöstön, TE-toimistojen muu henkilöstö, ELY-keskusten asiantuntijat, ESR – hankkeet (TL 3 ja TL 5) ja työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeet.