Työelämä kehittyy työpaikkojen toimintakulttuuria muuttamalla

Rakennerahasto-ohjelmassa olevan toimintalinjan kolme ja sen erityistavoitteen 7.1. Tuottavuutta ja työhyvinvointia yhteistyöllä kokonaisuuteen liittyvissä hankkeissa edistetään työelämän kehittämistä työpaikkatasolla. Taustalla on vuonna 2012 Kataisen hallitusohjelman pohjalta laadittu työelämän kehittämisstrategia, minkä toimeenpanosta on vastannut Työelämä 2020 -hanke www.tyoelama2020.fi Euroopan sosiaalirahaston tuella myönnetyt erityistavoitteen sekä valtakunnalliset että alueelliset hankkeet ovat tukeneet edellä mainitun työelämästrategian jalkautumista työpaikoille sekä täydentäneet Työelämä 2020-hankkeen ja siihen liittyvien alueverkostojen toimintaa valtakunnallisesti.

Erityistavoitteeseen liittyvien hankkeiden toiminnan koordinaatiosta vastaa Tuottava ja tuloksellinen työelämä-koordinaatiohanke Hämeen ELY-keskuksesta. Hankkeen projektipäällikkö Minna Issakaisen verkkoluento 29.11.2018 aiheesta Työelämän tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä innovaatioita on kuunneltavissa seuraavan latauslinkin kautta https://1drv.ms/v/s!AntAp4Ar4jpEhf9q9i7k8gNOdBlORg

Luento kestää 58 minuuttia.