Uusi opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hankkeissa – lataa se itsellesi ja ota käyttöön!

Kaipaatko konkreettisia työvälineitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen omassa hankkeessasi? Mietitkö miten sukupuolten moninaisuutta voisi myös huomioida?

  • Oletko kenties juuri tekemässä hankehakemusta?
  • Onko hanke jo käynnissä ja kaipaat konkretiaa?
  • Vai olisiko sinulle eniten hyötyä vinkeistä raportointiin ja tulosten esille tuomiseen?

Uudesta Sukupuolisensitiivinen hanketyö – Näkökulmia ja työkaluja nuorten parissa työskentelyyn -oppaasta löydät näkökulmia, työkaluja ja käytännönläheisiä vinkkejä hankkeen jokaiseen vaiheeseen. Opas on tarkoitettu työkaluksi sukupuolten tasa-arvon edistämiseen erityisesti Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa ja nuorten parissa työskenteleville, mutta sopii myös muuta kehittämistyötä tekeville.

Keskusteluissa kuulemme usein, että Suomi on jo tasa-arvoinen maa. Näin en kuitenkaan ole. Tarvitsemme vielä rohkeita tekoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Lähdetään yhdessä edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä pienin ja suurin teoin!

Lataa Sukupuolisensitiivinen hanketyö -opas itsellesi Osuma-hankkeen nettisivuilta! http://osuma.metropolia.fi/2020/01/13/sukupuolisensitiivinen-hanketyo-opas-on-taalla/

Opas on toteutettu Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Osuma – osallistamalla osaamista -hankkeessa http://osuma.metropolia.fi/. Osuma-hanke lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota sekä tukea Osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita.