Vähähiilisyyden tukimateriaali päivitetty

Motivan TEM:n toimeksiannosta laatima uusi versio hankekäsittelijöille suunnatusta vähähiilisyyden tukiaineistosta on valmis­tu­nut ja saatavilla rakennerahastot.fi-sivuilta. Aineisto on päivitetty vuonna 2014 valmistuneen materiaalin pohjalta. Keskeisin muutos on hanke-esimerkkien vaihtaminen uuden ohjelma­kauden hankkeisiin ja niiden ryhmittely kahden vähähiilisyyttä mittaavan erityistavoitteen – eikä enää ilmaston­muutos-menoluokkien – alle. Aineiston pohjalta on laadittu myös hankehakijoita palveleva diaesitys, joka on niinikään saatavilla rakennerahastot.fi-sivuilta. Lisäksi tämän työn rinnalla on valmisteltu vastaavat aineistot maaseudun kehittämisohjelman käyttöön. Motiva on myös käytettävissä toteutettaessa alueilla teemaan liittyviä koulutus- ym. tilaisuuksia.

Lue lisää vähähiilisyydestä