Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalla merkittävä tuki aluekehittämiseen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastot ovat merkittävä aluekehittämisen ja yritysten tukemisen väline Suomessa. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman julkinen rahoitus tullee olemaan...

Julkinen kuuleminen: Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma 2014–2020 – loppuarviointi

EU:n komissio haluaa kuulla EU:n kansalaisten, valtiollisten ja valtiosta riippumattomien organisaatioiden (kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset...

Valtakunnallinen hanketoiminta edistää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman strategisia tavoitteita

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR+ (Euroopan sosiaalirahasto+) rahoituksesta käytetään valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen....

ESR+ – Mahdollisuuksia ihmisille

Mikä on yhteiskunnassa tärkeintä? Useiden mielestä tärkein on ihminen, jota ilman ei ole yhteiskuntaakaan. Euroopan sosiaalirahaston (aiemmin ESR:n ja jatkossa ESR+:n) keskiössä on ihminen – on...

EAKR paljon vartijana uudessa ohjelmassa

EU-jäsenyytemme alusta vuodesta 1995 alkaen on Suomessa käynnistynyt jo n. 50 000 EAKR-osarahoitteista hanketta, joista noin kaksi kolmannesta yritystukihankkeita. EAKR onkin kuluneen...

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) (Employment and Social Innovation programme) on EU:n tason rahoitusväline, jonka pyrkimyksenä on edistää korkeaa työllisyystasoa...

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelma tukee elinkeino-,...

EU:n alue-ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 – 2027 säädöspohja on nyt valmis

Valtioneuvosto on antanut viimeiset ohjelmakautta koskevat asetukset lokakuussa ja lainsäädäntökokonaisuus on nyt valmis. Säädöspohja muodostuu kolmesta laista ja neljästä asetuksesta, jotka...

Uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 säädöspohja lähes valmis

Valtioneuvosto on istunnossaan 7.10.2021 hyväksynyt valtioneuvoston asetuksen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021) ja...

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako tehty – työryhmä miettimään tavoitteita aluekehityserojen tasaamiseksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista. Tulevalla...

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu Valtioneuvosto asetti EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalle...

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet vahvistettu

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen on 24.8.2021 päätöksellään vahvistanut palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet Uudistuva ja Osaava Suomi...

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy marraskuussa

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja...

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021-2027 koskevat lait vahvistettu

Tasavallan presidentti on 13.8.2021 vahvistanut alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon ja hanketoimintaan ohjelmakaudella 2021–2027 sovellettavat lait. Uudet...

Rakennerahastojen koronavuosi 2020 paketoitiin

Rakennerahastojen koronavuosi 2020 paketoitiin Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea kokoontui 20.5.2021 etäyhteyksin paketoimaan kulunutta...

Valtioneuvosto päätti REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta – rahoituksen myöntäminen alueilla voi alkaa

Valtioneuvosto päätti 29.4.2021 REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta. Varoja myönnettiin käytettäväksi käynnissä olevaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan....

Alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa koskevien asetusten lausuntopyyntökierros

Alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa koskevien lakien (HE 47/2021 vp) nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten, eli ns. toimeenpanoasetus, rahoitusasetus ja...

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021-2027 koskevat lainsäädäntöehdotukset eduskuntaan

Hallitus päätti 8.4.2021 antaa eduskunnalle kaksi hallituksen esitystä alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon ja hanketoimintaan ohjelmakaudella 2021–2027...

Kilpailu eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnosta käynnistyy

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää yhteistyössä Euroopan komission kanssa vuoden 2021 eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailun. Kansalliseen karsintaan voi osallistua 4.6.2021 mennessä....

InvestEU-ohjelma voi vauhdittaa innovatiivisten suomalaisyritysten kasvua

Euroopan unionin uusi rahoitusohjelma InvestEU kokoaa yhteen EU:n rahoitusinstrumentteja ja avaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. 25. maaliskuuta julkaistussa selvityksessä...
Näytetään tulokset 1 - 20 / 266
Merkintöjä per sivu 20
jostakin 14
Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.