Rakennerahastojen uutiskirje 2.2.2017

Investointeja ihmisiin – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta

Euroopan sosiaalirahaston tuella on saatu aikaan onnistumistarinoita kautta vuosikymmenien. Tänä vuonna on aika kohottaa malja investoinneille ihmisiin. Euroopan sosiaalirahaston juhlakaravaani starttaa 16.2.2017 Helsingistä, jossa juhlimme kolmen kattoteeman alla: osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys sekä osallisuus. Syntymäpäiväjuhla järjestetään Vanhalla ylioppilastalolla, jonka juhlasali muuntuu interaktiiviseksi messutilaksi. Lavalla näemme ja kuulemme taidetta, tutkimusta ja mielipiteitä.

#ESR60v #onnistumistarinat

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen

Hallitus jakoi 357 miljoonaa euroa kasvun vauhdittamiseen

Hallitus päätti 2.2.2017 vuoden 2017 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen jaosta käytettäväksi rakennerahasto-ohjelman mukaisten hankkeiden tukemiseen. Hallitus jakoi myös samalla alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteiden varat tälle vuodelle. Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävän kasvua ja työllisyyden edistämistä. Nyt jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja 346 miljoonaa euroa alueille ely-keskusten ja maakunnan liittojen päätettäväksi.

Lue TEM:n tiedote

Määrärahojen jakautumisen eri alueille

Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017

Joulukuussa hyväksytty hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Laki ei suoraan vaikuta Hanselin olemassa olevien puitejärjestelyjen käyttöön. Uutta lakia sovelletaan hankintoihin, jotka aloitetaan lain voimaantulon jälkeen esimerkiksi julkaisemalla hankintailmoitus. Uudistuvan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa ja edistää ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista hankinnoissa. Laki perustuu EU:n hankintadirektiiveihin.

Lue lisää

Viestintä onnistuu kun se otetaan osaksi hanketoimintaa

Viestintä on tärkeä osa hanketyötä ja siihen kaivataan oppeja. Tämä tuli jälleen todistettua, kun Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto järjestivät toistamiseen Onnistunut hankeviestintä -koulutuspäivän. Ensimmäinen pidettiin marraskuussa, ja yleisön pyynnöstä luvassa on vielä kolmas tilaisuus, 23. maaliskuuta. Lähes sadalta osallistujalta kysyttiin etukäteen mitä tavoitteita he pitävät viestinnässä tärkeimpinä. Ennakkokyselyn mukaan kolmen kärkeen nousivat kohderyhmien tavoittaminen, tulosten ja ideoiden jakaminen suurelle yleisölle sekä hankkeen sisäinen viestiminen. Päivä tarjosi konkreettisia työkaluja näiden ja monien muiden haasteiden taklaamiseen.

Lue lisää

Rakennerahastot Facebookissa

Käy tykkäämässä rakennerahastot Facebookissa! Seuraa tapahtumia, ajankohtaisia asioita, tuloksia ja uusia tuulia. Jaa oma tarinasti tai ihmisiä kutsu tilaisuuteesi.

https://www.facebook.com/rakennerahastot/

Ministeri Lintilä: Helppokäyttöistä EU-rahoitusta pk-yrityksille

Työ- ja elinkeinoministeriö on ollut keskeisessä roolissa oikomassa suomalaisten pk-yritysten rahoituksen pullonkauloja. Tiistaina 24.1. allekirjoitettu pk-yritysaloite tuo yli 200 miljoonaa euroa EU-rahaa jopa mikro- ja startup-yritysten ulottuville ilman turhaa byrokratiaa.

Lue tiedote Pk-yritysaloitteen Suomen takausohjelmasta rahoitettavien välittäjäpankkien sopimusten allekirjoituksesta 24.1.2017

Etelä-Suomeen lähes 6,2 miljoona euroa yritys- ja ESR-hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa lähes 6,2 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Siitä noin 60 % eli 3,6 miljoonaa oli yritysrahoitusta ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli 3,2 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli kaksi miljoonaa ja Hämeen noin 0,9 miljoonaa euroa. Valtakunnallisiin hankkeisiin, joihin osallistuu toteuttajia myös Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta, myönnettiin rahoitusta yli 8,3 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus. 

Lue lisää

Keskisen Itämeren ohjelman rahoitushaku auki 27.2 saakka

Keskisen Itämeren alueen ohjelman, Central Baltic 2014–2020, kolmas rahoitushaku on auki 27.2.2017 saakka. Rahoitusta voi hakea kaikista ohjelman teemojen erityistavoitteista. Jos suunnittelet hankehakua, nyt on aika toimia! Central Baltic 2014–2020 on Euroopan Unionin alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Ohjelma tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden teemat ovat yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, saavutettavuuden parantaminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen keskisen Itämeren alueella. Rahoitusta voivat hakea hankekonsortiot, jotka muodostuvat julkisyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin toimijoista.

Lue lisää

TAITO-kehittämisohjelman ESR-haku päättyy 6.3.2017 – hakuinfo 25.1. Helsingissä – Voit seurata myös verkossa!

Taito-ohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuutta. Se keskittyy työikäisen väestön perustaitojen kehittämiseen (luku-, numero ja ICT-taidot). Ohjelmasta rahoitettavia hankkeita neuvoo ja tukee TAIKOJA-koordinaatiohanke. Taikojassa ovat mukana Tampereen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Omnia ja Opintokeskus Sivis.

Lue lisää

Etelä-Suomen EAKR-haun toinen vaihe vielä käynnissä – Teemoina digi ja avoin data

Kuluvan rahoituskauden kolmas Etelä-Suomen EAKR-hankehaku on käynnissä. Rahoitettavaksi etsitään erityisesti liiketoimintaa edistäviä digitaalisen uudistumisen ja avoimen datan hankkeita. Kaksivaiheisen haun ideavaihe on päättynyt ja siihen jätettiin 103 kehittelyvaiheessa olevaa hankeideaa kuudesta maakunnasta. Ideoiden esittäjille on annettu palautetta tammikuun aikana.

Lue lisää

Kiinnostaako ESR-rahoitus ja kokeilukulttuuri? – Sparraustukea tarjolla Länsi-Suomessa!

Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnissä olevaan (16.12.2016 – 1.3.2017) ESR-hankehakuun sisältyy myös kokeilukulttuuri-osio, jossa haetaan rahoitettavaksi pieniä, lyhytkestoisia ja konkreettisiin käytännön kokeiluihin keskittyviä ESR-hankkeita. Myönnettävänä on yhteensä 500 000 euroa lyhytkestoisten kokeilujen toteuttamiseen.

Lue lisää

ESR-kokeiluskulttuurisivut

6Aika ESR-haun infotilaisuus Helsingissä

Hämeen ELY-keskus järjestää yhteistyössä 6Aika-strategiatoimiston ja kuutoskaupunkien kanssa hakuinfon maanantaina 13.2.2017 klo 13–15.30 koskien uutta 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hakua. Haku on avoinna 15.2.–12.4.2017.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kaikki tilaisuudet

Voit seurata kaikkia rakennerahastoihin liittyviä tilaisuuksia ja ilmoittautua täällä:

http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat

Kaikki hakuajat

Voit seurata hakuaikoja ja hakijen sisältöjä täällä

http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Rakennerahastojen uutiskirjeen tilaus

Voit tilata muistutuksen uutiskirjeen ilmestymisestä täällä:

http://www.rakennerahastot.fi/uutiskirjeen-tilaus

Tutustu myös alueiden uutiskirjeisiin ja tilaa muistutus sähköpostiisi

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi