Rakennerahastojen uutiskirje 3.3.2017

Investointeja ihmisiin – Euroopan sosiaalirahasto juhli 60-vuotiasta taivaltaan

KUVA: Iiro Palva-aho

Euroopan sosiaalirahaston tuella on luotu tuhansia onnistumistarinoita kautta vuosikymmenten. Ihmiset, yritykset ja työpaikat ovat Suomen EU-jäsenyyden aikana olleet laajasti mukana ESR:n rahoittamissa hankkeissa.  Vuonna 2017 juhlitaan ESR:n pyöreitä vuosia. Suomessa juhlavuoden aloitti avoin yleisötilaisuus Helsingissä 16. helmikuuta. Vanhalla ylioppilastalolla järjestetyssä tilaisuudessa juhlittiin kolmen kattoteeman alla: osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys sekä osallisuus. Lavalla näimme ja kuulimme taidetta, tutkimusta ja mielipiteitä.

Lue lisää

Toteutatko Euroopan kiinnostavinta hanketta?

EU:n RegioStars-kilpailussa haetaan vuosittain alueellisen kehittämisen hyviä toimintamalleja ja nostetaan esiin innovatiivisia hankkeita, joista voitaisiin saada inspiraatiota myös muualla EU:ssa. Kilpailun kautta erityisen onnistuneet hankkeet voivat saada laajaa näkyvyyttä niin toiminnalleen kuin kehityskohteena olevalle alueellekin. Finalistit valitsee riippumaton jury, ja finaaliin päässeiden hankkeiden edustajat kutsutaan palkintojenjakoseremoniaan.

Lue lisää

Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahasto-ohjelman edistymistilanne 1.3.2017

Maaliskuun alkuun mennessä rakennerahasto-ohjelmasta oli varattu julkista rahoitusta 1,087 miljardia euroa, mikä on runsaat 45 % kehyksestä. Maksatuksia hankkeille oli tehty jo yli 300 miljoonalla eurolla mikä on 12,5 % kehyksestä.  ESR:n kehyksestä on varattu jo noin puolet, eli yli 7 prosenttiyksikköä EAKR:ää enemmän, kun taas maksatusasteessa EAKR on aavistuksen ESR:ää edellä yritystukien nopean maksatustahdin ansiosta. Kaiken kaikkiaan hankkeita on ohjelmakauden aikana käynnistynyt jo lähes 3 400 kpl.

Early Warning -asiantuntijapalvelu auttaa Itä-Suomen mikro- ja pk-yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa

Yleinen Teollisuusliitto YTL on luomassa Suomeen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella Early Warning -palvelun mikro- ja pk-yrityksille. Palvelulla talousvaikeuksissa oleva yrittäjä saa neuvontaa ja apua asiantuntijaverkostolta. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään turhat toiminnan lopettamiset tai yrityksen joutuminen konkurssiin ja näin pelastamaan yritystoiminnan jatkuminen ja työpaikat. Tavoitteena on auttaa ja helpottaa yrittäjiä pääsemään takaisin kannattavaan liiketoimintaan. Tanskassa tällaisella palvelulla on pystytty auttamaan vajaassa kymmenessä vuodessa noin 3 000 yrittäjää ja yritystä.

Lue lisää

Itä-Suomen hankehaku tuotti runsaasti hakemuksia

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi 17.2.2017. Itä-Suomen alueen maakuntaliitoille ja Etelä-Savon ELY-keskukselle jätettiin kaikkiaan 64 kehittämishankehakemusta, joista 37 kohdistui Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja 27 Euroopan sosiaalirahastoon (ESR). EAKR-tukea haettiin yhteensä 12,1 miljoonaa euroa ja ESR-tukea 5,8 miljoonaa euroa. Maakuntaliitot ja ELY-keskus tekevät päätöksiä tuen saajista kevään kuluessa.

Lue lisää

EU:n komission Suomen edustuston tuore julkaisu teemana arktisuus

Edustusto laatii myös sähköisiä Teema-julkaisuja. Niitä koostetaan muutaman kerran vuodessa ajankohtaisista suuremmista asiakokonaisuuksista. Teemajulkaisut voit tilata osoitteesta COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu.

Arktis ja Euroopan unioni (pdf)

Lue lisää edustuston julkaisuista

Uusi työkalu EU:n eri alueiden kilpailukyvyn vertailuun

EU:n alueellisen kilpailukyvyn indeksi vertailee kilpailukyvyn osatekijöitä 263:lla EU:n alueella. Suomi on indeksissä jaettu viiteen alueeseen: Ahvenanmaa, Etelä-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi sekä Pohjois- ja Itä-Suomi.

Lue lisää

Komissio kartoittaa Euroopan tulevaisuutta

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan tulevaisuutta käsittelevän keskustelunavauksen, ns. valkoisen kirjan, jossa esitetään viisi mahdollista skenaariota Euroopan kehitykselle.

Lue lisää

Kestävä hyvinvointi on osallisuuden perusta

"Pienituloisten materiaalijalanjälki oli noin puolet keskivertosuomalaisen jalanjäljestä. Tästä huolimatta haastateltavienkin kulutus oli ekologisesti kestämätöntä", toteaa kestävästä hyvinvoinnista väitellyt tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi. Hirvilammi on avainpuhujana Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan toimintalinjan (nk. toimintalinja 5) seminaarissa 22.3.2017 Lapinlahden Lähteellä. Tilaisuus on Sokra- ja Solmu-koordinaatiohankkeiden järjestämä, sarjassaan kolmas valtakunnallinen Osallistu ja osallista! -seminaari.

Lue lisää

Verkkoklinikoilla täsmätietoa EAKR-hankkeiden hankinnoista ja indikaattoreista Etelä-Suomessa

Uudenmaan liitto järjestää maalis–huhtikuussa neljä verkkoklinikkaa rahoittamilleen EAKR-hankkeille. Aiheina ovat hankkeen hankinnat sekä indikaattorit ja raportointi. Vuoden alussa voimaan astunut uudistunut hankintalaki on tuonut mukanaan muutoksia, jotka edellyttävät uusia käytäntöjä. Hankkeiden seurantaindikaattoreihin ja raportointiin liittyviä kysymyksiä on puolestaan noussut kauden edetessä tiuhaan esille.

Lue lisää

Tervetuloa ESR-hankehaun Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä hakuinfoon Helsinkiin 3.4.2017

Ohjelmassa Työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Erno Mähösen Teeman ajankohtaiset työolobarometristä sekä Eurofoundista. Työterveyslaitokselta erikoistutkija Minna Janhonen tulee kertomaan kuulumiset KetteräHR-hankkeen kokemuksista, onnistumisista ja tuloksista.

Lue lisää

Starttikoulutusta ESR-hankkeille Etelä-Suomessa

Hämeen ELY-keskus järjestää sarjan starttikoulutuksia rahoittamiensa ESR-hankkeiden toteuttajille. Valitse itsellesi ja hankkeesi toteutukselle sopiva ajankohta ja tule paikalle kysymystesi kanssa.

Lue lisää

Etelä-Savossa käynnissä aihehaku 17.3.2017 asti

Etelä-Savon uusi maakuntastrategia Puhtaasti paras! – Etelä-Savo Saimaan maakunta 2030 on valmistunut. Strategian kärkiä ovat vesi, metsä ja ruoka. Näille kärkivalinnoille maakunta rakentaa tulevaisuuden kasvun. Osana strategian toteuttamista Etelä-Savossa on käynnissä EU-ideahaku/aihehaku.

Lue lisää

Kaikki hakuajat ja tapahtumat

Täältä löydät kaikki hakuajat:

http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Täältä löydät kaikki tapahtumat:

http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat