Rakennerahastojen uutiskirje 11.1.2018

Lue uutiskirje selaimessa

Lapin matkailun menestystarina 2000-luvulla lue yhteenveto

Lapin liitto on laatinut Lapin matkailun kasvusta ja kehityksestä julkaisun. Julkaisussa avataan tavoitteita, tekemistä ja tuloksia aluekehittämisen näkökulmasta. Lapin kansainvälisen matkailun taustalla on alan yrittäjien ja toimijoiden lisäksi maakunnallinen strateginen yhteistyö. Rakennerahasto-ohjelmilla ja niiden tuomilla resursseilla on ollut merkittävä rooli kehityksen tukemissa.

Lue julkaisu

Aktia Pankki ja Säästöpankkiryhmä välittäjäpankeiksi EU-rahoitteiseen pk-yritysten takausohjelmaan

Aktia Pankki ja Säästöpankkiryhmä allekirjoittivat 8.12.2017 Euroopan Investointirahaston kanssa sopimuksen, jonka mukaan ne toimivat välittäjäpankkina takausohjelmassa, jolla pyritään parantamaan pk-yritysten rahoitusten saatavuutta.

Lue TEM:n tiedote

Itä-Suomi: Yrittäjille tarjolla monipuoliset rahoitus- ja kehittämispalvelut ELY-keskuksesta

Kevään ja kesän aikana ELY-keskukselle tuli monelta suunnalta viestiä, että yrityksillä olisi kasvuhaluja, kunhan kehittämisen rahoitukseen löytyisi ratkaisuja. Kevään 2017 pk-yritysbarometrin tuloksista kävi myös ilmi, että pk-yritysten rahoituksessa on edelleen pullonkauloja. Ilmeni myös, etteivät yritykset tunne ELY-keskuksen rahoitus- ja kehittämispalveluja riittävän hyvin. ELY-keskuksessa päätettiin ottaa härkää sarvista ja käynnistimme kampanjan, jolla haluamme vauhdittaa pk-yritysten kasvuun ja vientiin tähtäävien hankkeiden käynnistymistä.

Rakennerahasto-ohjelma hyvässä vauhdissa

Ohjelmakauden 2014–2020 neljännen vuoden lopussa voitiin todeta rakennerahasto-ohjelman toteutuneen syksyn aikana tasapainoisesti. Ohjelman kehyksestä on varattu jo yli 56 % ja maksettu lähes neljännes. Hankkeita on käynnistynyt lähes 4 600 kpl. Harvan asutuksen EAKR-rahoituskehyksen varausaste on jo lähes sama kuin koko ohjelmassa, eli ohjelmakauden alussa kirjausepäselvyyksistä syntynyt vaje on jo miltei kurottu kiinni. Kunta- ja muuta julkista rahoitusta on kaikilla toimintalinjoilla kertynyt hankkeisiin yli vähimmäistarpeen.

Lue lisää

Sosiaaliset innovaatiot -konferenssi Lissabonissa 27.–28.11.2017

Konferenssi "Opening up to an Era of Social Innovation" järjestettiin 27.–28.11. Lissabonissa. Kotoutumispalveluita kehittävä Kotona Suomessa – hanke (ESR) oli kutsuttu mukaan esittelemään hankkeen innovatiivisia elementtejä. Hanketta edustivat Kotona Suomessa – toimenpidekokonaisuuden projektipäällikkö Leena Pellilä sekä Info-Lango-projektin projektikoordinaattori Marguirite Guibert.

Lue lisää

Kahdeksalle suomalaisyritykselle 50 000 euron EU-avustus kaupallistamissuunnitelmille ja yhdelle innovaation toteuttamiseen

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty rahoitus kahdeksan suomalaisinnovaation kaupallistamissuunnitelmalle ja yhden suomalaisinnovaation toteuttamiselle.

Lue lisää

Pohjois-Savossa tarvitaan lisää rohkeita kehittämisavauksia

Pohjois-Savolla menee monella talouden mittarilla mitattuna hyvin, mutta silti kehittämishaasteita riittää.
– Maakunnassa käytettävissä olevia rakennerahasto-ohjelman varoja tulee suunnata aiempaa enemmän hankkeisiin, joilla lisätään asukkaiden ja yritysten näkökulmasta alueen pito- ja vetovoimaa, toteaa aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Lue lisää

Tavoitteena vähähiilisempi yhteiskunta hankekirjoa Itä-Suomessa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille ja hakemuksia toivotaan myös meneillään olevaan hakuun.

Lue lisää

EAKR-verkkoklinikka jälleen tammikuussa, ilmoittaudu nyt!

Keväällä 2017 suuren suosion saaneet EAKR-hankkeiden verkkoklinikat saavat jatkoa tammikuussa. Uudenmaan liitto järjestää 17.1. täsmäkoulutuksen maksatushakemuksen oikeaoppisesta täyttämisestä. Opit koulutuksessa myös liitteisiin ja tukikelpoisuuteen liittyviä asioita. Puolentoista tunnin verkkolähetys alkaa kello 12.30. Koulutus on tarkoitettu Uudenmaan liiton rahoittamien hankkeiden hankehenkilöstölle sekä hankkeiden hallinnosta ja taloudesta vastaaville.

Lue lisää ja ilmoittaudu 12.1. mennessä

Tervetuloa Osallisuuden palaset -työkokoukseen sekä Osallistu ja osallista! -seminaariin Helsinkiin

Osallisuuden palaset -työkokous toimintalinjan 5 hankkeille järjestetään Helsingissä 24.1.2018. Ilmoittautuminen 17.1. mennessä!
Osallistu ja osallista! Osallisuutta eurooppalaisella yhteistyöllä -seminaari järjestetään 25.1.2018 Helsingissä. Ilmoittautuminen 12.1. mennessä!

Lue lisää ja ilmoittaudu

6Aika ESR-haun infotilaisuus Oulussa 25.1.2018

Hämeen ELY-keskus järjestää yhteistyössä kuutoskaupunkien ja 6Aika-strategiatoimiston kanssa hakuinfon torstaina 25.1.2018 klo 13-15.30 koskien uutta 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hakua. Haku on avoinna 22.1.-16.3.2018. Ilmoittautuminen päättyy 18.1.

Lue lisää

EAKR-haun ideavaihe päätökseen Etelä-Suomessa

Uudenmaan liitto on saanut marraskuun lopussa päättyneeseen Etelä-Suomen EAKR-haun ensimmäiseen vaiheeseen 122 hankeideaa. Arviointi on parhaillaan käynnissä ja ideoiden lähettäjät saavat palautteet 12. tammikuuta.

Lue lisää

Hankehaut Itä-Suomessa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset rahoitushaut päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Vuonna 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hakujen päättymispäivät Itä-Suomessa ovat 16.2., 11.5. ja 28.9.2018, poislukien Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lue lisää

EAKR-tukea haettavissa Länsi-Suomessa 5.3.2018 asti

Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle suuntautuvaan kehittämistoimintaan voi jälleen hakea EAKR-tukea Pirkanmaan liitosta. Satakunta ei ole mukana tämänkertaisella hakukierroksella. Hakemus tulee jättää viimeistään 5. maaliskuuta.

Hakuilmoitus

Etelä-Suomen ESR-haku avoinna 1.3.2018 asti

Hämeen ELY-keskus on avannut alueellisen ESR-hakukierroksen 1.1.-1.3.2018. Rahoitettavaksi etsitään toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -hankkeita. Hakuun liittyvä infotilaisuus järjestetään Pasilassa 15.1.2018.

Hakuilmoitus

Infotilaisuus

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Pohjois-Suomessa

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan hakemuksia erityisesti matkailualaan sekä muihin alueen maakuntaohjelmien kärkialoihin liittyen. Aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot.

Lue lisää

Kaikki hakuajat

EAKR- ja ESR-hakuajat: http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Kaikki tapahtumat

Tapahtumien koostesivu: http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat