Rakennerahastojen uutiskirje 12.4.2018

Rakennerahasto-ohjelmaa hallinnoidaan tehokkaasti – viranomaiset avainroolissa toteutuksen onnistumisessa

Rakennerahasto-ohjelman vaikuttavuusarviointi on lakisääteinen tehtävä, josta on säädetty EU-asetuksessa. Asetus edellyttää kaikkia jäsenmaita arvioimaan rakennerahastoista rahoitettujen ohjelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ohjelma-arviointia on toteutettu vuoden. Loppuraportin saamme ensi vuoden kesäkuussa.

Lue lisää

Ohjelmakauden hanketuloksia yksissä kansissa tutustu Etelä-Suomen tulosjulkaisuun, se kannattaa!

Etelä-Suomen rakennerahastojen ohjelmakauden puolivälin tulosjulkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu konkreettisia tarinoita yli 60 Etelä-Suomen alueella rahoitetusta ESR ja EAKR -hankkeesta. Julkaisun taustalla on tiivis yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja viiden muun Etelä-Suomen maakunnan välillä. Hyviä EAKR- ja ESR-hankkeita ja hyviä hanketoimia on kartoitettu sähköisten kyselyiden avulla niin viranomaisilta kuin suureltakin yleisöltä.

Lue lisää

30 vuotta koheesiopolitiikkaa – 6Aika Suomen kärkihankkeeksi

EU:n koheesiopolitiikka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Komissio on kerännyt jäsenmaista huippuhankkeita ja koheesiopolitiikan kärkiä juhlavuoden kunniaksi järjestettävään viestintäkampanjaan. Kestävän kaupunkikehittämisen strategia 6Aika on valittu Suomesta ainoana kärkihankkeiden joukkoon. Tämä tulee tuomaan kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä.

Lue Lisää

Nosta olennainen esille hankeviestinnässä – vertaisvinkkejä hankeviestintään

Vältä liian pitkiä tekstejä, se on rahan ja ajan hukkaa. Keskity sen sijaan ydinviestiin ja mieti kohderyhmät tarkkaan. Mm. näitä pohdittiin tapaamisessa, kun joukko EAKR- ja ESR-hankkeiden toteuttajia Länsi-Suomesta etsi hyviä käytäntöjä hankkeiden toimien ja tulosten viestimiseen eri kanavissa.

Lue lisää

Europe in My Region -kampanja

EU velvoittaa hankkeita tiedottamaan ja kannustaa yleisempään kansalaisviestintään Europe in My Region -kampanjalla http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/communication/euinmyregion Sivustolta löytyy kampanjan viestintäaineisto, jota on suositeltavaa käyttää varsinkin suuremmalle yleisölle kohdennetussa viestinnässä ja netissä, ml. somessa. Avaa hankkeesi ovet kansalaisille ja kutsu heidät vierailemaan fyysisesti tai virtuaalisesti.

Hankkeiden viestintäaineistot jakoon ja ovet auki 9.5. Itä-Suomessa

Itä-Suomessa toteutetaan ohjelmakauden aikana satoja hankkeita, joissa tuotetaan paljon viestintäaineistoja. Haluamme edesauttaa hanketiedottamista ja toivomme saavamme hankkeiden tuottamia tiedotteita jakeluun eri välineiden kautta mm. uutiskirjeet, nettisivut ja sosiaalinen media.

Lue lisää

Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu mukaan Euroopan komission teollisen muutoksen alueiden pilottiin

Komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta seitsemän uutta eurooppalaista aluetta teollisen muutoksen alueiden pilottiinsa. Valittujen alueiden joukkoon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Iso-Britannian Suur-Manchester sekä Slovenia ja Liettua. Joulukuussa 2017 pilottiin valittiin jo viisi aluetta, joten kaikkiaan pilottiin osallistuu nyt yhteensä 12 eri aluetta.

Lue lisää

SOPPI-hanke auttoi nuoria työ- ja koulutuspolulle

Kolme pohjoista urheiluseuraa yhdisti voimansa ja lähti kehittämään uusia palvelupolkuja nuorille. Kemin Lämäreiden, Oulun Kärppien 46 ry:n ja Rovaniemen Kiekon yhteistyöstä syntyi ESR-rahoitteinen SOPPI-hanke (Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä).  SOPPIn Oulun alueen työntekijä Miia Määttä kertoo, että hankkeen tavoitteena oli ohjata syrjäytymisuhan alla olevia nuoria työ- ja koulutuspoluille ja tukea heidän sosiaalista kuntoutustaan. Oulussa SOPPI tarjosi "seinätöntä työpajatoimintaa" alueen nuorille yli parin vuoden ajan.

Lue lisää

Sparrausta hanketoimijoille  Temaattiset torstait ovat taas Länsi-Suomessa!

Länsi-Suomen RR-ELY ja Pirkanmaan liitto järjestävät länsisuomalaisille hanketoimijoille neljä Temaattiset Torstait- verkostokohtaamista keväällä 2018.
 Kohtaamisten tavoite on tarjota neuvoja ja sparrausta vaikuttavuuden lisäämiseksi omassa hanketyössä, sekä verkottaa hanketoimijoita keskenään. Voit tulla paikalle keskeneräisen hankeidean kanssa tai hakea apua käynnissä olevan

Hankemäärän kasvulla vaikutusta myös maksatushakemusten käsittelyaikoihin

Ohjelmakauden 2014–2020 maksatushakemusten määrä kasvaa tänä vuonna Länsi-Suomessa. Käynnissä olevien hankkeiden määrä on suurimmillaan, 1732 hanketta. Keväästä alkaen maksatusten käsittelyajat saattavat pidentyä. Ruuhkan purkamiseen on varauduttu palkkaamalla määräaikainen työntekijä.

Lue lisää

Kulttuuriperinteen eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kulttuuriperinnön sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä. Tuhannet aloitteet ja tapahtumat kaikkialla Euroopassa tarjoavat osallistumismahdollisuuden kaikille kansalaisille heidän lähtökohdistaan riippumatta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja yleisö, erityisesti lapset, nuoret, paikallisyhteisöt ja ihmiset, jotka ovat harvoin tekemisissä kulttuurin kanssa, ja edistää yhteistä omistajuuden tunnetta.

Lue lisää

Osaamiskartoitus vie kasvu- ja kehityspolulle

Yrityksen strateginen kehittäminen ja henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi ovat kestohaasteita monille mikro- ja pk-yrityksille. ESR-hankkeessa on kehitetty avuksi maksuton ja helppokäyttöinen STRATOS-verkkotyökalu, jolla kasvu- ja osaamiskapeikot on helppo tunnistaa.

Lue lisää

Teollisuus- ja matkailuyrityksille tukea kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen Itä-Suomessa

ELY-keskus avaa teollisuuden ja matkailualan yrityksille rahoitushaun 14.3.2018–30.4.2018. ELY-keskus voi myöntää rahoitusta merkittävään kasvuun tähtäävien pk-yritysten kehittämishankkeille. Rahoitettava yritys voi olla käynnistysvaiheessa oleva tai jo toimiva yritys. Kahdelle toimialalle suunnatulla rahoituksen teemahaulla ELY-keskus haluaa vauhdittaa edellä mainittujen toimialojen yritysten kasvua ja uudistumista.

Lue lisää

Hae EAKR-tukea Siltasopimuksen toteuttamisen Satakunnassa

Maaliskuun alussa avautuneessa haussa rahoitusta suunnataan erityisesti Satakunnan robotiikkaklusterin vahvistamiseen. Tavoitteena on perustaa kansainvälisten huippuosaajien tuotekehitystiimejä eri aihepiirien, kuten esimerkiksi sensorien, konenäön, yhteistyörobottien ja tekoälyn ympärille. Rahoitusta voi hakea 13.4. mennessä. Kaikkiaan tukea on käytettävissä lähes kaksi miljoonaa euroa.

Lue lisää

22.5.2018 Hankeviestijä hakukoneiden maailmassa Kuopiossa – digitaalisen markkinoinnin koulutus hankeviestinnästä vastaaville

Hankeviestijä, haluaisitko ymmärtää paremmin viestintäsi vaikuttavuutta? Haluaisitko myös varmistua, että viestisi tavoittaa Googlessa oikean kohdeyleisön? Hyvä, siinä tapauksessa tämä koulutus on sinulle. 

Lue lisää