Rakennerahastojen uutiskirje 9.11.2018

Uusmaalainen tekstiiliteollisuutta uudistava EAKR-hanke voittoon komission RegioStars-kilpailussa 

VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteishanke TeKiDe – Tekstiilikuitujen kierrätyksen demonstraatioalusta Bioruukkiin voitti Euroopan komission RegioStars-kilpailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvän kilpailukategorian Brysselissä. RegioStars Awards on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu, jossa palkitaan parhaita rakennerahastohankkeita. Tämänvuotiseen kilpailuun ilmoitettiin 102 hakemusta ja niistä 21 valittiin loppukilpailuun.

Lue lisää

ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi 

Kansalliset ESR-koordinaatiohankkeet kokosivat Etelä-Savon ELY-keskuksen avustuksella työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt valtakunnalliseksi, kaikille ESR-hanketoiminnan parissa työskentelevillä asiantuntijoille tarkoitetuksi avoimeksi julkaisuksi. Julkaistu aineisto sisältää käynnissä olevan ohjelmakauden 2014–2020 ESR-rakennerahastohankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Ne ovat syntyneet erilaisten asiakasryhmien kanssa työskenneltäessä eri puolella Suomea.

Lue lisää

Hankkeet edistämässä romanien osallisuutta 

Nevo Tiija – uusi aika -hankkeen #työnimi-kampanja on synnyttänyt paljon keskustelua ja se on noteerattu myös valtakunnallisissa medioissa. Kampanjassa neljä julkisuuden henkilöä haki oman alansa töitä omalla cv:llaan käyttäen oman nimensä sijaan romaninimeä. Yhteensä hakemuksia lähetettiin 54 ja niihin saatiin 17 kielteistä vastausta eikä yhtään haastattelukutsua. Kampanja on herätellyt pohtimaan, kuinka asenteita saataisiin muutettua. Mutta millainen on hanke kampanjan takana?

Lue lisää

Osaavan työvoiman saatavuus puhutti Aluekehittämispäivässä 

Paasitornissa järjestetyssä Aluekehittämispäivässä 10.10.2018 kokoonnuttiin keskustelemaan ajankohtaisista aluekehittämisen asioista niin koheesiopolitiikan näkökulmasta kuin seuraavien aluekehittämiskeskustelujen tiimoilta. Tilaisuuteen osallistui noin 200 asiantuntijaa. Esiin nousivat elinkeinoministeri Lintilän puheessaan mainitseman elinvoimapolitiikan käsitteen lisäksi esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus ja sitä kautta useaan otteeseen mainittu ammatillisen koulutuksen reformi sekä kiertotalous ja sitä koskeva sääntely. 

Lue lisää

Vuonna 2017 suomalaishankkeisiin lähes 25 miljoonaa EU:n LIFE-ympäristöohjelmasta 

Vuonna 2017 EU:n LIFE-ohjelman suomalaisvetoisissa hankkeisssa suojeltiin havumetsille tärkeitä uhanalaisia kovakuoriaisia, pyrittiin lieventämään liito-oravien suojelun ja kaavoituksen ristiriitoja, kehitettiin vieraslajien torjuntaa, ennallistettiin Itämeren lintujajien elinympäristöjä ja parannettiin valimojen sisäilmaa. Suomi oli vastuussa viidestä hankkeesta.

Lue lisää

Euroopan ammatillisen osaamisen teemaviikko 5.–9.11.2018 

Euroopan ammatillisen osaamisen teemaviikko on juuri käynnissä Wienissä! Teemaviikolla halutaan kasvattaa tietoisuutta ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja kannustaa ihmisiä hakemaan ammatilliseen koulutukseen. Wienissä järjestetään viikon aikana monia eri tapahtumia ja aktiviteetteja, kuten konferensseja, työpajoja ja vierailuja.Aiheeseen liittyen järjestetään myös monia paikallisia, alueellisia ja kansallisia tapahtumia vuoden loppuun asti.

Lue lisää

Urban Innovative Actions -aloitteen neljäs hankehakukierros käynnissä nyt 

Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisia kaupunkihankkeita tukeva Urban Innovative Actions (UIA) -toimenpiteiden järjestyksessään neljäs hankehakukierros käynnistyi 15. päivä lokakuuta ja päättyy 31. päivä tammikuuta 2019. Haun on tarkoitus tarjota Euroopan kaupunkialueille resursseja testata uusia ja tutkimattomia ratkaisuja, joissa pyritään ratkomaan ongelmia, jotka liittyvät kaupunkialueiden kestävään kehitykseen ja jotka ovat merkityksellisiä EU:n tasolla. 

Lue lisää

EU-rahoitusta itärajan rajanylityspaikkojen parannuksiin

Euroopan komissio on myöntänyt naapuruuspolitiikan ENI CBC -ohjelmastaan rahoituksen yhteensä lähes 42 miljoonan euron hankkeille, joissa tehdään parannuksia rajanylityspaikoilla Suomen ja Venäjän rajalla. Suomen Liikenneviraston omarahoitusosuus hankkeissa on kaikkiaan 3,13 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Kykyviisarin kielivalikoima on laajentunut 

Työterveyslaitoksella kehitetty työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari on nyt käytettävissä myös arabian, somalin ja kurdin soranin kielillä. 

Lue lisää

Itä-Suomen hankehaku tuotti hyvän sadon 

Syyskuun lopussa päättyneessä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehaussa saatiin 85 hakemusta, joilla tukea haettiin yli 38 miljoonaa euroa. Itä-Suomessa seuraava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaku (EAKR ja ESR) päättyy 15.2.2019, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lue lisää

Etelä-Suomeen yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta 

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle heinä-syyskuussa 2018 yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Lue lisää

Euroopan sosiaalirahasto ESR panostaa nuorten osallisuuteen 

ESR-kehittämishankkeissa voidaan edistää nuorten työllisyyttä, koulutusta tai osallisuutta. Kuluvalla rakennerahaston-ohjelmakaudella 2014-2020 Itä-Suomessa ESR-hankkeisiin on osallistunut tuhansia nuoria. Parhaita tuloksia syrjäytymisen ehkäisyssä on saavutettu yksilöllisillä toimenpiteillä tai nuoren näkökulmasta helposti saavutettavalla, yhden kontaktin palvelulla.

Lue lisää

Tekoälyn sovelluksiin haetaan rakennerahastojen tukea 

Kaikkiaan 60 EAKR-hankehakemusta saapui Pirkanmaan liitolle lokakuun alussa päättyneellä viiden maakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) EAKR-hakukierroksella. Pirkanmaan liitto tekee rahoituspäätökset hakemuksille  lähikuukausina, ensimmäisten osalta vielä tämän vuoden puolella.

Lue lisää

Etelä-Suomen EAKR-hakukierros avattu 29.10.2018 

Etelä-Suomen EAKR-hakukierros on avattu tänään 29.10., ja se on tuttuun tapaan kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen vaihe on ideahaku 29.10. - 30.11.2018, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinainen haku päättyy 4.3.2019.

Lue lisää

Sampo – valmistettu Suomessa -kampanja 1.10.-30.11.2018

ELY-keskus ja Business Finland tarjoavat kaiken kokoisille valmistavan teollisuuden yrityksille haettavaksi rahoitusta, verkostoja ja kansainvälistymispalveluita. Autamme pk-yrityksiä voittamaan kasvun esteitä sekä kohtaamaan teknologian ja liiketoimintamallien murrokset. Rahoitamme vahvaa kasvua tavoittelevien ja merkittävään viennin lisäämiseen tähtäävien yritysten kehittämis- ja innovaatiohankkeita.

Lue lisää

 

Kaikki hakuajat

EAKR- ja ESR-hakuajat: http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Kaikki tapahtumat

Tapahtumien koostesivu: http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat

Uutiskirjeen tietosuojaseloste