Rakennerahastojen uutiskirje 19.12.2018

Suomalaista luontoa pullotettuna maailmalle

World Spirit Awardissa palkitun Chef & Chevalier's Arctic Blue Ginin takana on ilomantsilainen Hermannin Viinitila, jolla on halua kansainvälistyä ja viedä suomalaista makumaailmaa juomissaan ulkomaille. Kansainvälistymiseen viinitila on saanut rahoitusta EU:lta, jonka tuella on aiemmin rahoitettu tilan muitakin hankkeita.

Lue lisää

Sirkkalan Energiapuisto – uusiutuvan energian keskus EU:n rahoituksella 

Sirkkalan Energiapuisto on kehitys- ja oppimisympäristö, joka edistää sekä valtakunnallisia että maakunnallisia uusiutuvan energian osaamisen, tuotannon ja käytön lisäämisen tavoitteita. Energiapuisto edistää tavoitteita tukemalla vahvasti alan yritystoimintaa tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen kautta.

Lue lisää

Rakennerahasto-ohjelman tuloksellisuustarkastelun satoa

EU-lainsäädäntö edellyttää myös Suomea arvioimaan, miten tuloksekkaasti EU:n rakennerahastoista Suomeen saatuja varoja on käytetty. Arvioinnin toinen väliraportti yleinen tuloksellisuustarkastelu keskittyy ennen kaikkea hankkeiden tulosten arvioimiseen. Jutusta voit lukea poimintoja arviointiraportin koosteesta.

Lue lisää

Ohjaamo ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä 

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitusta saanut Ohjaamo-konsepti toimii eri puolilla Suomea. Toiminnan tarkoituksena on tuoda nuorten palvelut saman katon alle, jotta nuorten olisi helpompi saada tarvitsemaansa apua.

Lue lisää

Rakennerahasto-ohjelma edelleen hyvässä vauhdissa

Ohjelmakauden 2014-2020 viidennen vuoden lähestyessä loppuaan voidaan todeta rakennerahasto-ohjelman toteutuvan tasaisesti ja tasapainoisesti. Perjantaina 14.12. Helsingissä pidetyssä ohjelman seurantakomitean yhdennessätoista kokouksessa esitettiin katsaus ohjelma-arvioinnin kolmanteen väliraporttiin, joka keskittyi ohjelman vaikuttavuuteen.

Lue lisää

Kampanjat osana rakennerahastoviestintää

Rakennerahastojen viestintäverkoston tapaaminen oli tällä kertaa Brysselissä 5.-7.12.2018. Tapaamisessa käytiin läpi esimerkiksi erilaisia kampanjoita, uuden ohjelmakauden säännöksiä sekä pohdittiin ryhmissä, kuinka viestintää eri sektoreilla voitaisiin parantaa.

Lue lisää

Uutta avointa energiaa -hanke voitti Vuoden 2018 lähienergiaratkaisija -palkinnon 

Hankkeessa tuotettiin kymmeniä verkkokursseja aiheista "Lähes 0-energia rakentaminen" ja "Kestävät energiaratkaisut". Rakennus- ja energia-alan ammattilaisille suunnattuja kursseja varten tuotettiin lähes sata opetusvideota, jotka ovat katsottavissa YouTubessa.

Lue lisää

AAVA-hankkeelle hopeaa ESF VET Award -kilpailussa 

AAVA-hanke sai ESF VET Award -kilpailussa hopeaa European Vocational Skills Week -tapahtuman päätöstilaisuudessa Wienissä 9.11.2018. AAVA oli valittu kahden parhaimman ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen joukkoon kilpailemaan Euroopan komission ESF VET award (European funding for excellence in Vocational Education and Training award) -palkinnosta.

Lue lisää

Brysselin Abattoir – kaupunkiviljelyn ja kestävän kehityksen lippulaiva

Irene Gröhn Uudenmaan liitosta kirjoittaa vierailustaan Abattoir-kompleksiin, jossa entisestä teurastamoalueesta on kehittynyt todella innostava kiertotalouden ja kaupunkiviljelyn sekä sosiaalisen kestävän kehityksen lippulaiva.

Lue lisää 

Oppilaitosten yhteistyönä syntyneet kaikille avoimet verkko-opinnot 

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kautta kuka tahansa pääsee joustavasti hankkimaan ammatillista osaamista verkossa. Palvelu kehitettiin AAVA – Avoin väylä ammattiin -hankkeessa. Yli kolme vuotta kestänyt Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke tuli päätökseen kesällä.

Lue lisää

Keskiössä vammaisten naisten työelämätaitojen kehittäminen

Kolme vuotta kestävässä Oman elämän nainen -hankkeessa järjestetään työpajoja vammaisille naisille sekä toteutetaan seminaareja sosiaali- ja terveysalan, opetusalan ja TE-palvelujen työntekijöille. Hankkeen tuloksena syntyy työpajoista saatuihin kokemuksiin perustuva työelämävalmiuksien vahvistamisen työpajamalli, joka on monistettavissa muillekin erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Lue lisää

Kysely hanketoteuttajille tammikuussa 2019 

Työ- ja elinkeinoministeriön EU:n rakennerahastojen hallintoviranomainen tulee pyytämään hanketoteuttajilta palautetta ja kehittämisehdotuksia EURA 2014 -järjestelmästä. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa hallintoviranomaiselle tietoja seuraavan rakennerahastokauden tietojärjestelmän kehittämiseen. Tarkemmat tiedot kyselystä julkaistaan tammikuussa 2019.

Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö valmistui EAKR-rahoituksella

Tavoitteena Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö -hankkeessa oli rakentaa ja kehittää Pohjois-Karjalan ammattiopisto Riveria Valtimon koulutusyksikölle metsätraktorinkäytön simulaatioharjoitusalue: metsätraktorin käytönopetus- ja opiskeluympäristö.

Lue lisää

Uusia rahoitusasiantuntijoita ESR-puolella 

Länsi-Suomen alueella on tämän vuoden aikana aloittanut kolme uutta rahoitusasiantuntijaa ESR-puolella. Lue jutusta heidän esittelyt!

Lue lisää

Pohjois-Savo panostaa veto- ja työvoimaan 

Pohjois-Savossa pito- ja vetovoima sekä osaavan työvoiman saatavuus nousevat keskiöön EU-kauden lopulla. Maakunnassa käytettävissä olevia EU-varoja tulee lisäksi suunnata aiempaa enemmän hankkeisiin, joilla lisätään kansainvälisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Seuraava EAKR- ja ESR hankehaku päättyy 15.2.2019. Maaseutuohjelman hanketukien valintajakso päättyy 28.2.2019.

Lue lisää

Etelä-Suomen EAKR-haun ideavaiheeseen ennätysmäärä hakemuksia 

Etelä-Suomen EAKR-ideahaku päättyi 30.11.2018. Rahoitettavaksi etsittiin hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten kilpailukykyä tai hyödyntävät innovatiivisesti uutta tietoa ja osaamista. Yhteensä hakemuksia tuli 204 kappaletta, joista ylimaakunnallisia oli 34. Uudenmaan liitto antaa hankeideoista palautteen viimeistään 14.1.2019.

Lue lisää

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Pohjois-Suomessa

Haku päättyy 27.2.2019 (EAKR) ja 1.3.2019 (ESR).

Lue lisää

Itä-Suomen hankehaut

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankehaut päättyvät 15.2., 17.5. ja 30.9.2019, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lue lisää

Kevään 2019 EAKR-haun ohjeet julkaistu 

Koko Pirkanmaan liiton koordinaatioalueella on jälleen haettavissa EAKR-rahoitusta. Maaliskuun 4. päivään asti jatkuva haku koskee näin ollen Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla tai Satakunnassa toteutettavaksi kaavailtuja kehittämishankkeita. 

Lue lisää

ESR-haku käynnissä 4.3.2019 asti 

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella ajalle 14.12.2018-4.3.2019. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.  

Lue lisää

Etelä-Suomen vuoden viimeinen uutiskirje ilmestynyt 

Etelä-Suomen rakennerahastojen joulun uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeessä asiaa mm. EAKR-ideahaun sadosta, päättyneestä ESR-hausta ja vuoden 2019 aikatauluista hakujen, koulutusten ja tapahtumien osalta.

Lue lisää

Ennakkotieto: keväällä käynnistyvät 6Aika-haut 

Seuraava 6Aika-haku avautuu tammikuun 21. päivä. Samalla kertaa käynnistyy sekä EAKR-haku että ESR-haku. Hakuaika päättyy 29.3.2019.

Lue lisää

 

Rauhaisaa joulua ja riemukasta uutta vuotta!

 

Kaikki hakuajat

EAKR- ja ESR-hakuajat: http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Kaikki tapahtumat

Tapahtumien koostesivu: http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat

Uutiskirjeen tietosuojaseloste